Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Gradsko vijeće Grada Pazina usvojilo prve (I.) izmjene proračuna za 2016. godinu

Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 5. svibnja 2016. godine usvojilo je prve izmjene proračuna Grada Pazina za 2016. godinu.

Sa sadržajem novog proračuna se možete upoznati kroz ažurirane vizualizacije, word dokument kako je objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 14/16. i excel tablicu u prilogu!

I. izmjene proračuna Grada Pazina za 2016. 

I. izmjene proračuna Grada Pazina za 2016.