Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Proračun za 2014. godinu

Odakle dolazi novac u Proračun?

86.940.079,00
NAZIV IZNOS
Porezni i ostali nenamjenski prihodi 20.701.000,00
Komunalni doprinos i naknada 4.800.000,00
Ostali prihodi za posebne namjene 2.746.000,00
Decentralizacija 9.259.174,00
Prihodi iz drugih proračuna i donacija (tekuće i kapitalne pomoći) 30.362.012,00
Prihodi od prodaje imovine 5.137.000,00
Prihodi od kredita 13.934.893,00

Što se njime financira?

/ strateški prioriteti i veći rashodi /

* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)