Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Proračun za 2017. godinu

Odakle dolazi novac u Proračun?

 

Izvor Planirano %
OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.096.740 31,01
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 9.222.194 11,87
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.267.343 14,50
POMOĆI IZ DRŽAVNIH PRORAČUNA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OŠ I JVP 9.314.581 11,99
POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 17.973.441 23,13
DONACIJE 655.578 0,84
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 4.279.344 5,51
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 900.000 1,16
UKUPNO 77.709.222 100,00

 

Što se njime financira?

/ strateški prioriteti i veći rashodi /

* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)

* ažurirano 15.12.2017.