Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Donacije 2020.

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
DONACIJE 965.875,00
Tekuće donacije od fizičkih osoba – Savjetovalište za brak i obitelj 13.000,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija – TZSI e-bicikle 39.375,00
Donacije za izradu prostornih planova 42.500,00
Donacije za spojnu cestu PSC Ferenščak 400.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 427.000,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 427.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 10.000,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava 10.000,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 12.500,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 12.500,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 12.000,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 12.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 5.500,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava 5.500,00
MUZEJ GRADA PAZINA 1.000,00
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 1.000,00
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 3.000,00
MO Zabrežani – tekuće donacije od trgovačkih društava 2.000,00
MO Zabrežani – tekuće donacije od ostalih subjekata 1.000,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? PLANIRANO
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 39.375,00
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 39.375,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 427.000,00
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 427.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 13.000,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 13.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 10.000,00
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 10.000,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 12.500,00
ŽUPANIJSKA NATJECANJA 12.500,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 12.000,00
LJETNO KINO 6.500,00
KINO PAZIN U GOSTIMA 5.500,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 5.500,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00
BAJKOMANIJA 500,00
KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 500,00
DIGITALIZACIJA GRAĐE 2.500,00
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 1.000,00
MUZEJ GRADA PAZINA 1.000,00
NOĆ MUZEJA 1.000,00
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 3.000,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 3.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 442.500,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 400.000,00
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 42.500,00