Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Donacije 2020.

DONACIJE – UKUPNO 1.019.150
Tekuće donacije od fizičkih osoba – Savjetovalište za brak i obitelj 13.000
Donacije za izradu prostornih planova 42.500
Donacije za spojnu cestu PSC Ferenščak 400.000
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 427.000
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 427.000
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 15.000
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 15.000
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 56.550
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 51.050
Tekuće donacije od trgovačkih društava 5.500
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 50.000
Tekuće donacije od trgovačkih društava 50.000
MUZEJ GRADA PAZINA 12.100
Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 8.100
Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna 4.000
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 3.000
MO Zabrežani – tekuće donacije od trgovačkih društava 2.000
MO Zabrežani – tekuće donacije od ostalih subjekata 1.000
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
DONACIJE – UKUPNO 1.019.150
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 13.000
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 400.000
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 42.500
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 427.000
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 427.000
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 15.000
ŽUPANIJSKA NATJECANJA 15.000
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 56.550
GLAZBENI PROGRAMI  – REDOVNI 5.000
GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE 1.000
GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 300
PLESNI SUSRETI 200
ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 7.000
LJETNO KINO 6.500
KINO PAZIN U GOSTIMA 24.150
AUTOKINO 12.400
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 50.000
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 17.000
BAJKOMANIJA 10.000
KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 9.500
KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 10.000
DIGITALIZACIJA GRAĐE 2.500
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 1.000
MUZEJ GRADA PAZINA 12.100
NOĆ MUZEJA 600
ISTARSKI PUTI MAJSTORA FRESAKA 7.000
IZLOŽBENA DJELATNOST 4.500
MJESNI ODBOR ZABREŽANI 3.000
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 3.000