Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Namjenski prihodi od zaduživanja 2020.

NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA – UKUPNO 13.750.000
Primljeni krediti – kartkoročni 600.000
Primljeni krediti – kartkoročni 1.250.000
Primljeni krediti- dugoročni – Dom za starije osobe 5.050.000
Primljeni dugoročni krediti – Modernizacija javne rasvjete 5.150.000
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 1.700.000
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru  dugoročni – DV 1.700.000
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
NAMJENSKI RASHODI OD ZADUŽIVANJA – UKUPNO 13.850.000
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 1.950.000
DOM ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZIN 5.050.000
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 5.150.000
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 1.700.000
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 1.700.000