Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Namjenski prihodi od zaduživanja 2020.

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 17.243.500,00
Primljeni krediti – kartkoročni 600.000,00
Primljeni krediti – kartkoročni 1.250.000,00
Primljeni krediti- dugoročni – Dom za starije osobe 2.812.500,00
Primljeni dugoročni krediti – Modernizacija javne rasvjete 5.150.000,00
Primljeni krediti – dugoročni – cesta 2D 1.801.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 5.630.000,00
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročni DV 3.300.000,00
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru  dugoročni – DV 2.330.000,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? PLANIRANO
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 1.014.375,00
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 1.014.375,00
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2.812.500,00
DOM ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZIN 2.812.500,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 5.630.000,00
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 5.630.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 5.964.400,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 5.150.000,00
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 814.400,00