Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2020.

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.989.000,00
Poljoprivredno zemljište 40.000,00
Građevinsko zemljište 1.099.000,00
Ostali stambeni objekti – obročna otplata 450.000,00
Ostali stambeni objekti – Ugovor o zamjeni nekretnina 200.000,00
Ostali poslovni građevinski objekti – garaže i poslovni prostori 200.000,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? PLANIRANO
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 248.500,00
SANACIJA KUĆE RAPICIO 37.500,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 7.000,00
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 204.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 1.451.600,00
JAVNE PROMETNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 200.000,00
TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 610.000,00
OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 240.000,00
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 40.000,00
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 150.000,00
GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 211.600,00