Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2020.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE – UKUPNO 1.789.000
Poljoprivredno zemljište 40.000
Građevinsko zemljište 2.099.000
Ostali stambeni objekti – obročna otplata 450.000
Ostali poslovni građevinski objekti – garaže i poslovni prostori 200.000
Preneseni manjak – Grad Pazin (dio) -1.000.000
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
RASHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE – UKUPNO 1.789.000
RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 89.000
SANACIJA KUĆE RAPICIO 50.000
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 15.000
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 255.000
JAVNE PROMETNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 200.000
TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 750.000
OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 40.000
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 150.000
GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 240.000