Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Rashodi po gradskim odjelima 2020.

Rashodi po gradskim odjelima

Radi lakšeg praćenja i evidentiranja, rashodi proračuna se sukladno Zakonu o proračunu prate po Upravnim odjelima. Rashodi se potom unutar Odjela raspoređuju po pojedinim programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu u visini 128.358.458 kn raspoređeni su kako slijedi:

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO %
URED GRADA 809.500 0,63
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 16.228.295 12,64
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 74.358.013 57,93
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 36.962.650 28,80
UKUPNO 128.358.458 100,00