Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Rashodi po gradskim odjelima 2020.

Rashodi po gradskim odjelima

Radi lakšeg praćenja i evidentiranja, rashodi proračuna se sukladno Zakonu o proračunu prate po Upravnim odjelima. Rashodi se potom unutar Odjela raspoređuju po pojedinim programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu u visini 134.239.023 kn raspoređeni su kako slijedi:

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO %
URED GRADA 1.061.000 0,79
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 17.076.250 12,72
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 79.455.773 59,19
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 36.646.000 27,30
UKUPNO 134.239.023 100,00