Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Vlastiti prihodi 2020.

VLASTITI PRIHODI 9.133.600
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 14.000
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 4.000
Prihodi od pruženih usluga 10.000
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 3.441.000
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 3.400.000
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štte 20.000
Ostali prihodi 20.000
Stambeni objekti za zaposlene 1.000
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 3.466.000
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 2.766.000
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 2.000
Prihodi od pruženih usluga 638.000
Ostali prihodi OŠ 50.000
Prihodi od prodaje – Stambeni objekti za zaposlene 10.000
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 1.708.750
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 100.000
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 10.000
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 5.000
Prihodi od prodaje robe – knjige 5.000
Prihodi od prodaje robe – kokice 15.000
Prihodi od pruženih usluga – kino ulaznice 190.000
Prihodi od pruženih usluga – najam prostora 1.087.750
Prihodi od pruženih usluga – obrazovanje 136.000
Prihodi od pruženih usluga 10.000
Preneseni višak 150.000
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 151.850
Kamate na depozite po viđenju 200
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 77.000
Prihodi od prodaje robe 42.000
Prihodi od pruženih usluga 32.650
MUZEJ GRADA PAZINA 352.000
Kamate na depozite po viđenju 500
Prihodi od prodaje ulaznica – Muzej 300.000
Stručno vodstvo po Muzeju 1.000
Prihodi od radionica 2.000
Prihodi od radionica 500
Prihodi s osnova osiguranja, refundacije, štete i totalne štte 2.000
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 500
Prihodi od prodaje robe – knjige i katalozi 1.500
Prihodi od prodaje robe – suveniri 500
Prihodi od pruženih usluga 500
Preneseni višak 43.000
Što se iz njih financira?
VLASTITI PRIHODI 9.133.600
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 14.000
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 14.000
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 3.441.000
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 3.370.500
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 70.500
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 3.466.000
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 128.500
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 11.000
ŠKOLSKA KUHINJA 2.230.000
TERENSKA NASTAVA 150.000
GLAZBENI ODJEL 190.000
OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 700.000
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 21.000
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 16.500
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 19.000
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 1.708.750
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.155.400
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 22.000
OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI 94.100
KAZALIŠNI PROGRAMI 110.000
SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 3.750
GLAZBENI PROGRAMI  – REDOVNI 25.000
GLAZBENI CIKLUS  – CLASSIC IN PAZIN 10.000
GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE 18.400
MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 7.400
GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 13.200
PLESNI SUSRETI 11.100
PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 32.000
PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI 2.800
PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI 15.000
ISTRAKONSKA ZBIRKA 12.600
ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 8.300
TRGOVAČKA DJELATNOST – PRODAJA KOKICA 6.000
IZLOŽBE 2.250
REDOVNA KINO DJELATNOST 155.750
KINO PAZIN U GOSTIMA 3.700
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 151.850
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 95.800
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 22.500
BAJKOMANIJA 10.000
KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED 6.050
DIGITALIZACIJA GRAĐE 7.500
IZDAVAČKA DJELATNOST 10.000
MUZEJ GRADA PAZINA 352.000
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 296.355
NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 500
ADAPTACIJA IZLOŽBENIH PROSTORA 15.445
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 12.500
NOĆ MUZEJA 1.100
ISTARSKI PUTI MAJSTORA FRESAKA 7.800
IZLOŽBENA DJELATNOST 16.700
RESTAURACIJA GRAĐE 1.600