Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

O projektu “Pazi(n), proračun”

Projekt “Pazi(n), proračun!” provodio se u Pazinu tijekom 2014. i dijela 2015. godine s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna za 2015. godinu aktivnije uključe građani i javnost Pazina.

Prethodno informirani građani, mogli su predložiti komunalne akcije za financiranje na razini mjesnih odbora, o čemu diskutirali, a potom i glasali putem javnih rasprava na razini 12 mjesnih odbora Pazina.  O sektorskim prioritetima bili su informirani putem 5 fokusiranih sektorskih rasprava, gdje su raspravljali i predlagali. Zapisnici s javnih rasprava, prijedlozi i izglasane odluke upućene su Gradskom vijeću, Gradonačelniku te gradskim odjelima pa se prilikom sastavljanja nacrta i prijedloga proračuna vodilo računa i o prijedlozima građana. Gradsko vijeće je prilikom rasprave o proračunu razmatralo prijedloge, kao i one dobivene nakon završne javne rasprave prije 2. čitanja. Izglasane komunalne akcije ušle su u Proračun 2015. U okviru projekta razvijena je i ova online aplikacija otvorenog koda sa prikazom elemenata participativnog i transparentnog donošenja proračuna, kao i moderirani javni forum za on line raspravu (www.ipazin.net/forum).

Rezultat i iskustva, kao i primjeri drugih dobrih praksi u participativnome donošenju i razvoju javnih politika u Hrvatskoj, bili će predstavljeni na edukaciji za zainteresirane jedinice lokalne samouprave te na okruglom stolu u Zagrebu u proljeće 2015.

Nositelj projekta „Pazi(n), proračun!“ , čija je ukupna vrijednost bila 69.243,45 eura, od čega je Europska unija (www.strukturnifondovi.hr i www.ljudskipotencijali.hr) sufinancirala 85%, je Gong (www.gong.hr), s partnerima Gradom Pazinom (www.pazin.hr) i Društvom “Naša Djeca” Pazin (www.dnd-pazin.hr) te suradnicima Institutom za javne financije i Udrugom gradova. Projektom se željelo osnažiti kapacitete svih uključenih partnera i drugih lokalnih dionika, a posebice građana, u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, s ciljem povećanja kvalitete javnih politika i razine dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave kroz mehanizme civilnog dijaloga za održivu participativnu demokraciju.

Ovaj participativni model Grad Pazin nastavlja primjenjivati i tijekom 2015. godine prilikom izrade proračuna za 2016. godinu.

Ukoliko imate pitanja, komentara ili sugestija u vezi projekta, molimo da ih pošaljete na sljedeće kontakte: Maja Stranić-Grah, [email protected] i Suzana Jašić, [email protected].

Web stranice https://proracun.pazin.hr napravljene su pomoću besplatnog i otvorenog WordPress-a. Datoteke teme možete preuzeti ovdje.