Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Proračun za 2016. godinu

Odakle dolazi novac u Proračun?

Što se njime financira?/ strateški prioriteti i veći rashodi /

* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)*ažurirano: 30.12.2016.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.912.748,17 32,63
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 8.646.220,00 11,80
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.323.980,31 15,45
POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OŠ I JVP 9.327.243,00 12,73
POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 13.308.696,05 18,16
DONACIJE 949.165,00 1,30
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 4.059.100,00 5,54
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.750.000,00 2,39
UKUPNO 73.277.152,53 100,00