Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi iz drugih proračuna u 2016.

Prihodi iz drugih proračuna

 

OPIS

IZNOS

LIFE.SEC.ADAPT

128.730,00

PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU

194.700,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR – KAŠTEL

250.000,00

KAPITALNE POMOĆI FOND ZA TURIZAM – INSPIRIT

136.200,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DR. PR. ZVONIK

70.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DR. PR. – RAPICIO

300.000,00

RAZVOJ ODRŽIVOG STUDIJA AGROTURIZMA

50.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OGRIJEV

14.500,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – MATERIJALNA ZAŠTITA

17.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR – SAVJETOVALIŠTE

30.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA- DRUKČIJE LJETO

5.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA- ZAKUPNINE ZA IZBORE

2.100,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA- SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE

35.000,00

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE – DVORANA

350.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ Ž. PR. – KAŠTEL

50.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ Ž. PR – FRESKE SV. NIKOLA

70.000,00

OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA – DVORANA

741.000,00

CESTA GORTANOV BRIJEG

250.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – INSPIRIT

175.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA- VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE

14.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – POMOĆ U KUĆI

301.000,00

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠPADIĆI

40.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA- IZRADA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE

17.300,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA- VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE OPĆINE

26.000,00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – PRISTUPNA CESTA JELENČIĆI

71.100,00

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

47.000,00

TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA – ŽUC

3.900.000,00

FZZOEU – IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE JELENČIĆI

390.300,00

FZZOEU – MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

38.000,00

FZZOEU – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI DOKUMENTACIJA

30.000,00

OŠ ZA ŠPADIĆE

102.000,00

KAPITALNA POMOĆ- SANITARNA VERTIKALA OŠ

100.000,00

PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – JVP

554.421,05

PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – DV OLGA BAN

3.404.960,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA  – DV OLGA BAN

5.000,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA – DV OLGA BAN

100.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OŠ

144.580,00

PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – OŠ

120.000,00

PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – OŠ

63.400,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – POU

616.185,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – POU

10.000,00

PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – POU

6.500,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – GK

81.000,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – GK

80.000,00

PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – GK

166.720,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – MUZEJ

10.000,00

UKUPNO

13.308.696,05

Što se iz njih financira?
LIFE.SEC.ADAPT

128.730,00

INSPIRIT FANTASY PARK

221.000,00

ZAKUPNINE – IZBORI

2.100,00

RAZVOJ STRUČNOG STUDIJA AGROTURIZMA

50.000,00

RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU

300.000,00

CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU

140.000,00

SANACIJA KUĆE RAPICIO

300.000,00

VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE U TURISTIČKE SVRHE

14.000,00

VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE U TURISTIČKE SVRHE- OPĆINE

26.000,00

SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI

301.000,00

DRUKČIJE LJETO

5.000,00

OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE – DVORANA

350.000,00

OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE – DVORANA

741.000,00

POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

14.500,00

MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A

17.000,00

DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN

30.000,00

NC – RADOVI – GORTANOV BRIJEG

250.000,00

SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE

35.000,00

IZRADA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE

17.300,00

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

47.000,00

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3.900.000,00

ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

142.000,00

OSIGURANJE PREHRANE SOCIJALNO UGROŽENOJ DJECI

194.700,00

REKONSTRUKCIJA SANITARNE VERTIKALE

100.000,00

PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA

38.000,00

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA)

30.000,00

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA ODLAGALIŠTE JELENČIĆI

461.400,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN:

OSNOVNA DJELATNOST

554.421,05

DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN:

 

PLAĆE ZA ZAPOSLENE

30.000,00

PROGRAM PREDŠKOLE

30.000,00

REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA

3.409.960,00

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

40.000,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA:

 

POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

207.980,00

ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

17.630,00

PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV

12.800,00

PROGRAM STVARALAŠTVA – NATJECANJA

20.000,00

GLAZBENI ODJEL

13.000,00

RAD S DAROVITIM UČENICIMA

2.220,00

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA- TINJAN

44.350,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE :

 

GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE

15.000,00

MALI KANAT

10.000,00

ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI

6.500,00

OBRAZOVNI PROGRAM “NOVO ZNANJE ZA BUDUĆE ZVANJE”

601.185,00

GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN:

 

RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

72.720,00

NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE

150.000,00

KNJIGA POD RUKU PUT POD NOGE

5.000,00

KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED

80.000,00

BAJKOMANIJA

20.000,00

MUZEJ GRADA PAZINA:

 

SRETAN BOŽIĆ SVAKOME – BOŽIĆ U FUNDUSU

5.000,00

MEĐUNARODNI DAN MUZEJA – IZBOR IZ GALERIJSKE ZBIRKE

5.000,00

UKUPNO

13.208.496,05