Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Rashodi po gradskim odjelima u 2016.

Rashodi po gradskim odjelima

Upravni odjel

PLAN 2016.

URED GRADA

1.530.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

16.600.190,47

UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

34.933.777,00

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

19.723.780,31

UKUPNO

72.787.747,78