Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Pomoći za decentralizirane funkcije u 2016.

Pomoći za decentralizirane funkcije

 

OPIS

IZNOS

POREZ ZA FINANCIRANJE – JVP

294.984,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – JVP MINIMALNI STANDARD

195.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – JVP

2.923.257,00

POREZ ZA FINANCIRANJE – OŠ

734.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – OŠ

4.615.757,00

KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE   – OŠ

564.245,00

UKUPNO

9.327.243,00

Što se iz njih financira?
 
REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

3.413.241,00

PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

3.050.000,00

OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE

2.057.990,00

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE OŠ

249.275,00

ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

282.387,00

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA

274.350,00

UKUPNO

9.327.243,00