Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Donacije u 2016.

Donacije
 

OPIS

IZNOS

RADOVI U ULICI ANTUNA KALCA (NOVI DIO)

140.000,00

DONACIJE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

53.500,00

KAPITALNE DONACIJE VODOVOD- CESTA GORTANOV BRIJEG

250.000,00

DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN

446.575,00

DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN

22.890,00

DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN

36.200,00

UKUPNO

949.165,00

Što se iz njih financira?
RADOVI- GORTANOV BRJEG (VODOVOD)

250.000,00

NC – RADOVI – ULICA ANTUNA KALCA (NOVI DIO)

140.000,00

IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA

9.500,00

DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN:

 

OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

448.042,42

DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN:

 

EDUKACIJA DJECE I MLADIH SIGURNO NA INTERNETU “MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA”

9.740,00

SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA

1.000,00

GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE

1.150,00

GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA

2.000,00

LJETNO KINO

9.000,00

DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN:

 

RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

12.700,00

BAJKOMANIJA

13.500,00

GLAVA U OBLACIMA

10.000,00

UKUPNO

906.632,42