Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi za posebne namjene za 2016.

Prihodi za posebne namjene

 

OPIS

IZNOS

PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

120.000,00

NAKNADA ZA KORIŠTENJE NAFTNE LUKE, NAFTOVODA I EKSPLOATACIJUMINERALNIH SIROVINA

70.000,00

SPOMENIČKA RENTA

5.000,00

NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

402.532,00

NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE NEKRETNINE U PROSTORU

200.000,00

DOPRINOSI ZA ŠUME

20.000,00

PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE

50.000,00

NAKNADA ZA PRETOVARNU STANICU

1.488.100,00

VODNI DOPRINOS

80.000,00

KOMUNALNI DOPRINOSI

3.855.418,31

KOMUNALNE NAKNADE

4.870.000,00

NAKNADE ZA PRIKLJUČAK – ISTARSKI VODOVOD

160.000,00

PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE – JVP

2.930,00

UKUPNO

11.323.980,31

Što se iz njih financira?
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

45.000,00

TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA

40.000,00

OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI

126.000,00

GOSPODARSKA ZONA CIBURI 1

30.000,00

GOSPODARSKA ZONA CIBURI 2

205.000,00

OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

2.930,00

CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU

10.000,00

SANACIJA KUĆE RAPICIO

50.000,00

ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA

150.000,00

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

6.508.600,31

NERAZVRSTANE CESTE  – ULICA ANTUNA KALCA

218.000,00

NERAZVRSTANE CESTE – PEKASI (MO ZAMASK)

200.000,00

NERAZVRSTANE CESTE – DOKUMENTACIJA – TROŠTI – KLEMENIĆI

50.000,00

KONZULTANTSKE USLUGE CESTA MALA TRABA VELA TRABA

15.675,00

ULICA ŠTEFANIJE RAVNIĆ – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

70.000,00

REKONSTRUKCIJA GROBLJA PAZIN – NAKNADA GROBNA MJESTA

100.000,00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – GROBLJE LINDAR

25.000,00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA- GROBLJE BERAM

17.500,00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA- GROBLJE PAZIN

145.000,00

JAVNA RASVJETA – STANCIJA PATAJ – PRIPREMA INSTALACIJE UZ KANALIZACIJU

220.000,00

JAVNA RASVJETA – ULICA JOSIPA VOLTIĆA

65.000,00

JAVNA RASVJETA- IGRALIŠTE ZABREŽANI

72.000,00

JAVNA RASVJETA- DRNDIĆI DOVRŠETAK

48.000,00

JAVNA RASVJETA- ANTONA KALCA

32.000,00

JAVNA RASVJETA- MEČARSKI PUT

24.150,00

MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE – DOKUMENTACIJA

166.000,00

PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA

68.500,00

REKONSTRUKCIJA PARKA ISTARSKIH VELIKANA

15.675,00

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

181.000,00

PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI

109.000,00

EKO AKCIJE

1.000,00

LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

20.000,00

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE

225.000,00

IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA RUHCI

26.000,00

KOMUNALNE INTERVENCIJE – MJESNI ODBORI

458.500,00

GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

160.000,00

GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA STANCIJA PATAJ

50.000,00

GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ULICA ISTARSKIH NARODNJAKA

40.000,00

IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE JELENČIĆI (II. FAZA)

1.310.100,00

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA ODLAGALIŠTE JELENČIĆI

165.000,00

UKUPNO

11.465.630,31