Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika za 2016.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

 

OPIS

IZNOS

VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN:  
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

250,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

30.000,00

VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN:  
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

2.000,00

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO

2.750.000,00

PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE

7.000,00

OSTALI PRIHODI

100.000,00

STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE

1.000,00

VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN:

 

TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-a, HZZ-a I HZZO-a

34.050,00

TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN

55.000,00

KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

200,00

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA STAMBENIH OBJEKATA

30.200,00

OSTALI PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE

4.680,00

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO

2.955.000,00

PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE

11.450,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

470.000,00

TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

1.500,00

TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA

12.850,00

KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

20.600,00

OSTALI PRIHODI

179.000,00

STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE

16.000,00

OPREMA

1.250,00

VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN:

 

KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

1.300,00

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO

110.000,00

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

15.500,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE

17.000,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KOKICE

13.000,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – KINO ULAZNICE

170.000,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – NAJAM PROSTORA

1.000.000,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – OBRAZOVANJE

117.000,00

PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

14.000,00

PRIHODI OD PRUŽENIH OSTALI USLUGA

20.000,00

STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE

1.000,00

VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN:

 

KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

200,00

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO

95.370,00

PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE

2.000,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE

20.000,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

30.120,00

VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA:

 

KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

500,00

PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA I KATALOGA

1.000,00

PRIHODI OD PRODAJE ULAZNICA – MUZEJ

328.000,00

STRUČNO VODSTVO PO MUZEJU

1.000,00

PRIHODI S OSNOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE, ŠTETE I TOTALNE ŠTETE

4.000,00

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

600,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE I KATALOZI

1.000,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – RAZGLEDNICE

200,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – SUVENIRI

200,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – OSTALI

600,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

600,00

UKUPNO

8.646.220,00

Što se iz njih financira?
VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN:  
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

60.152,05

VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN:

REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA

2.731.000,00

PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA

129.000,00

VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN:

PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN

54.400,00

ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

155.000,00

ŠKOLSKA KUHINJA

2.400.000,00

TERENSKA NASTAVA

180.000,00

GLAZBENI ODJEL

190.000,00

OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU

640.000,00

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

29.500,00

VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN:

OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

1.116.845,00

NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME

1.000,00

ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

38.500,00

SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU

2.000,00

BALETNI PROGRAM

2.000,00

OBRAZOVNI PROGRAM “NOVO ZNANJE ZA BUDUĆE ZVANJE”

30.000,00

KAZALIŠNI PROGRAMI

104.100,00

SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA

1.800,00

KINO DJELATNOST

127.550,00

GLAZBENI PROGRAMI  – REDOVNI

16.550,00

GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE

8.750,00

GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA

16.800,00

MALI KANAT

1.200,00

PLESNI SUSRETI

6.105,00

MJESEC MODERNIH FILMSKIH BAJKI

1.100,00

TRGOVAČKA DJELATNOST – PRODAJA KOKICA

4.500,00

VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN:

RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

95.940,00

NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE

44.650,00

KNJIGA POD RUKU PUT POD NOGE

100,00

KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED

5.900,00

GLAVA U OBLACIMA

1.100,00

VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA:  
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

308.900,00

NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME

6.200,00

OBILJEŽAVANJE NOĆI MUZEJA

2.600,00

SRETAN BOŽIĆ SVAKOME – BOŽIĆ U FUNDUSU

5.000,00

MEĐUNARODNI DAN MUZEJA – IZBOR IZ GALERIJSKE ZBIRKE

5.200,00

TISAK KATALOGA IZLOŽBE “NEMA VIŠE ČU ČU ČU…”

9.800,00

UKUPNO

8.533.242,05