Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Projekti financirani sredstvima Europske unije u 2016.

Projekti financirani sredstvima Europske unije

 

LIFE.SEC.ADAPT – Grad Pazin sudjeluje u provedbi ovog projekta započetog krajem 2015. godine u suradnji s 22 partnerske organizacije s ciljem ublažavanja klimatskih promjena Program Europske unije  LIFE
Life Climate Action Program Life 2014-2020.
„Razvoj stručnog studija Održivi agroturizam kroz hrvatski kvalifikacijski okvir“ – projektom čiji je nositelj Veleučilište u Rijeci, a Grad Pazin projektni partner planirana je provedba aktivnosti u cilju boljeg povezivanja poljoprivrede i turizma kroz razvoj studijskog programa. Europski socijalni fond
Obrazovni program „Novo znanje za buduće zvanje“ – Pučko otvoreno učilište provodit će ovaj projekt čiji je cilj povećanje relevantnosti ponude programa obrazovanja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu kroz uvođenje novih programa (Stručnjak za održavanje bazena i vrtova, Specijalist tradicionalne istarske kuhinje, Batler) te jačanje profesionalnih kapaciteta nastavnog osoblja i polaznika radi povećanja njihove zapošljivosti na tržištu rada.