Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2016.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 

OPIS

IZNOS

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

30.000,00

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

2.204.250,00

OSTALI STAMBENI OBJEKTI

850.000,00

OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – GARAŽE I POSLOVNI PROSTORI

974.850,00

UKUPNO

4.059.100,00

Što se iz njih financira?
GOSPODARSKA ZONA PODBERAM- IZGRADNJA CESTE 4

100.000,00

RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU

33.000,00

CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU

30.000,00

SANACIJA KUĆE RAPICIO

87.000,00

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKO GRADSKE DVORANE

240.000,00

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE

370.000,00

TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA

593.000,00

IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA

77.000,00

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE

52.000,00

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE

600.000,00

IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA

34.000,00

UREĐENJE GRADSKIH FASADA

50.000,00

PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

90.000,00

PAZIN WIRELESS

49.000,00

GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

1.578.100,00

UKUPNO

3.983.100,00