Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina
Preuzmi PDF

Dodatna javna rasprava iz područja sporta

11. studenoga 2014., Spomen dom (dvorana Istra)

  • U planu izrada nove web stranice i veća transparentnost rada Zajednice sportskih udruga
  • Kriteriji za financiranje programa udruga bit će poboljšani
  • Grad izraditi analizu stanja i potreba u sportu

foto5 (1)Peta, dodatna, javna rasprava iz područja sporta koja je proizašla kao potreba iz prethodne javne rasprave na temu odgoja, obrazovaja i sporta, privukla je u utorak, 11. studenoga 2014., preko četrdeset članova sportskih udruga, sportskih djelatnika i zainteresiranih građana s područja Pazina.

Suzana Jašić iz Gonga, nositelja projekta “Pazi(n), proračun!”, iznijela je kratak presjek dosad održanih javnih rasprava po mjesnim odborima te tematskim sektorskim raspravama, a Maja Stranić Grah, pročelnica gradskog Odjela za financije, predstavila je strukturu gradskog proračuna.

Izdvajanja iz proračuna za sport predstavila je Nevija Srdoč ispred gradskog Odjela za društvene djelatnosti. Istaknula je kako su ove, 2014. godine, među kapitalnim investicijama prednjačile upravo investicije u sportsku infrastrukturu, pri čemu je izdvojila izgradnju sportsko – gradske sportske dvorane u iznosu od 24,8 milijuna kuna. Za javne potrebe u sportu izdvojeno je 976.000 kuna, dok je 565.000 kuna namijenjeno održavanju i najmu sportskih objekata. Tako je, u odnosu na ostala područja unutar društvenih djelatnosti, sportu pripao najveći udio – čak 54,6%. “U projekciji Proračuna za 2015. godinu predložili smo povećanje izdvajanja za sportske udruge s 400.000 na 500.000 kuna, a sveukupno 928.000 kuna za javne potrebe u sportu. Na održavanje sportskih objekata odvojit će se 1,1 milijun kuna, a na otplatu kredita za gradsko – školsku sportsku dvoranu nešto iznad 2 milijuna kuna”, objasnila je Srdoč.
Armando Lušetić, glavni tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina (ZSUGP) i direktor novoosnovane tvrtke Pazin sport d.o.o., kratko je iznio na koji način djeluje Zajednica istaknuvši kako ona okuplja 35 članica. Napomenuo je kako dvaput godišnje preko Skupštine donose sve važnije akte, odnosno Izvještaj o radu i financijski izvještaj, tablicu bodovanja kojim se raspoređuju dobivena sredstva na proljeće, a uobičajeno je listopad vrijeme kada se donosi Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za slijedeću godinu. “U većini slučajeva akti su se donosili konsenzusom. O samim kriterijima i sustavu bodovanja je naglasak dat na ligaška natjecanja, na broj djece i mladih i broj trenera, jer u principu se najviše troši na mlađe uzraste pa oni imaju i najveće troškove. Najmanje sredstava dobiva rekreacija”, istaknuo je Lušetić.

U raspravi koja je uslijedila, Vedran Rogović iz udruge Sport 4+ potaknuo je pitanje razvoja sporta u Pazinu. “Svima nam je u cilju da unaprijedimo sport u Pazinu, da razmišljamo globalno, ne u smislu zadovoljavanja pojedinačnih interesa”, zamolivši tajnika Lušetića da predstavi kratak presjek sporta u Pazinu prema kvalitativnoj razini, prema stručnosti kadrova te prema populaciji koje koriste usluge sportskih udruga. Na to je pitanje Lušetić odgovorio da svaka udruga dostavlja izvješće za proteklu godinu. “Sami kriteriji i sustav bodovanja napravljeni su uz ostale kriterije i prema broju trenera. Izvršni odbor o tome raspravlja i daje prijedlog prema Skupštini koja usvaja prijedlog bodovanja. Zajednica ima razjašnjene kriterije, a rekreacija je stavljena u drugi plan. No, formirana je Komisija koja će revidirati postojeći Pravilnik i predložiti donošenje novog. Može se razmišljati i o tome da se rekreacija izdvoji iz Zajednice u posebnu Zajednicu, kako je to u nekim drugim sredinama” odgovorio je Lušetić. Suzana Jašić citirala je članak 18. Zakona o sportu i napomenula kako je sportska rekreacija samo jedna od djelatnosti u sportu te u tom smislu jednakovrijedna, odnosno dio sporta kao takvog.

Gradski vijećnik Valter Milohanić pitao je koliko će biti zaposlenih u tvrtci Pazin sport d.o.o. i na kojim će poslovima biti raspoređeni. Lušetić je odgovorio da je riječ o pet osoba – dva domara, jedna čistačica, jedna osoba u računovodstvu koja će voditi te poslove za sve članice Zajednice te on na mjestu direktora, koji će uz to volonterski nastaviti s obavljanjem poslova tajnika. Na pitanje Irene Rogović jesu li bili objavljeni javni natječaji, Lušetić je odgovorio da Pazin sport d.o.o. to nije obvezan uraditi, ali da su zapošljavanja išla preko HZZ-a na javan način. Vedran Rogović konstatirao je da nije dobio odgovor na svoje pitanje te dodao da je kod donošenja kriterija i strategije važno da se napokon konzultiraju stručnjaci kineziološke struke. Na pitanje o stručnosti kadrova koji su izabrani u tijela Zajednice, Lušetić je odgovorio kako su to sportski djelatnici koji su već dugi niz godina u sportu i kako posjeduju veliko iskustvo i znanje.
Na temu financijskih izdvajanja u sportu dugogodišnji košarkaški trener Valter Sirotić – Cane je istaknuo kako je 400.000 kuna za udruge u sportu jako malo, te kako je osobama koje su toliko dugo izdržale u sportu potrebno odati priznanje. “Suštinsko je pitanje kako namaknuti dodatna sredstva”, dodao je. Predložio je izradu analize koliko se djece bavi sportom na području Pazinštine, budući da je po nekim podacima to tek 12% te bi trebalo poraditi da se što veći broj djece uključi u sportske aktivnosti.

Pročelnica Stranić Grah dala je informaciju kako se sredstva za financiranje sporta uz proračun mogu namaknuti i putem programa Erasmus Plus, pri čemu je predložila predstavljanje tog fonda od strane LAG-a Središnja Istre, gdje udruge mogu dobiti i pomoć.

Jašić se dotaknula netransparentnosti rada ZSU: “Zajednica spada pod definiciju tijela javne vlasti te je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama dužna javno objavljivati dokumente, izvještaje i sve ostale podatke o svom radu. Rad Zajednice ne zanima samo članice, već i širu javnost od koje i dolazi novac za njeno financiranje.” “Na temelju kojih se podataka sastavljaju kriteriji i izrađuje popis javnih potreba”, pitala je Jašić, zapitavši i zašto se prije nije krenulo u izradu Strategije razvoja sporta, iako je to bila preporuka Revizije Grada iz 2007. godine te Državne revizije iz 2013. Pročelnica Srdoč pojasnila je da svaka izrada strategije košta, da se trenutno izrađuje Strategija razvoja grada te da bi iz te strategije trebala proizaći i strategija razvoja sporta. “Statut i drugi akti mogu se naći u Službenim novinama, a u planu je izrada web stranice na kojoj će biti svi relevantni akti biti lako dostupni. No, financijsko izvješće redovito podnosimo Gradu i točno se zna kamo koja kuna odlazi”, odgovorio je Lušetić.
Enna Peroš iz sportsko-penjačkog kluba Hiperaktiv kritizirala je da Zajednica još nema web strane te pitala zbog čega nema sredstava koja se izdvajaju za školovanje licenciranih trenera. Lušetić je napomenuo kako to ovisi o odluci Izvršnog odbora i Skupštine koji donose financijski plan i program javnih potreba u sportu. Irena Rogović upozorila je na zakonsku odredbu prema kojoj će od 2017. na dalje s djecom moći raditi jedino školovani treneri prvostupnici čije je školovanje skuplje od licenciranih trenera. Peroš je postavila i pitanje izrade i donošenja kriterija, s obzirom da se radna grupa čija je bila članica, nikad finalno nije sastala. Lušetić je odgovorio kako je proces bio transparentan jer su sve udruge mogle davati primjedbe i sugestije.

U završnoj riječi tajnik Lušetić najavio je poboljšanje kriterija, a pročelnica Srdoč zaključila je kako je vidljivo da problema ima, da se oni rješavaju, te da je pred njenim odjelom posao izrade analize postojećeg stanja i potreba u sportu, što se planira izvesti u idućoj godini, a koja će dati odgovore na brojna pitanja o smjeru pazinskog sporta postavljena na raspravi.

Moderator tribine Igor Bajok zaključio je raspravu rečenicom kako je nezadovoljstvo građana manje, što su procesi transparentniji te zaželio mnogo uspjeha u izradi navedenih dokumenata.

U anonimnim evaluacijama većina prisutnih izrazila je slaganje s tvrdnjom kako je uključivanje građana u odlučivanje oko izrade proračuna iznimno važno, no što se tiče zadovoljstva održanom tribinom mišljenja su podijeljena. Jedan dio prisutnih zadovoljan je procesom i tijekom rasprave, dobivenim informacijama, mogućnošću sudjelovanja na raspravi te rezultatom, jedan dio je djelomično zadovoljan, a jedan dio građana izrazio je nezadovoljstvo, posebice dobivenim informacijama te rezultatom same rasprave.

Neki od zapisanih komentara na evaluacijskim listićima bili su:

“Smatram da je tajnik na tribinu trebao doći bolje pripremljen, odnosno da je trebao dati sliku sporta u gradu, a nije dao niti jedan podatak.”
“Politički odgovori, odgovaram, a ništa ne kažem.”
“Iz proračuna izdvajati za klubove i sportske udruge temeljem postignutih rezultata i kvalitete.”
“Gospodin Lušetić nije uglavnom razumio pitanja i takve je davao i odgovore. Ili nije želio?”
“Potrebno je transparentnije trošiti proračunski novac…”
“Da Grad Pazin posveti više pažnje sportu najmlađih, odnosno djeci.”
“Osigurati više financijskih sredstava za sport. Time će se nastojati riješiti ili poboljšati uvjeti rada sportskih udruga.”
“Izuzetno nezadovoljna odgovorima nadležnih, nema konkretnih odgovora, izbjegavanje odgovora i tema. Minimalno poznavanje struke od strane čelnog čovjeka za sport. Sport je nauka koju treba poznavat. Ne treba se samo izvlačit na nedostatak financijskih sredstava.”
“Odgovori na pitanja uglavnom su ličili na parole koje nisu imale veze ili vrlo malo s postavljenim pitanjima.”
“Uključiti struku u izradu strategije i donošenje odluka koje se tiču razvoja, distribucije i prezentacije sporta u Gradu.”

Prezentacija s javne rasprave