Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Koliko poreza i prireza na dohodak iz vaše plaće dolazi u gradski Proračun?

Obračun plaće

Za zaposlenog s prebivalištem na području Grada Pazina koji ima jedno dijete, neto plaća 4.500,00 kn

Iznos
1. Bruto plaća (Bruto 1) 5.850,72
2. Doprinosi za mirovinska osiguranja (iz plaće) 20% 1.170,14
     I. stup mirovinskog osiguranja 15% 877,61
    II. stup mirovinskog osiguranja 5% 292,54
3. Dohodak (1-2) 4.680,58
4. Osobni odbitak 3.300,00
5. Porezna osnovica -oporeziv dohodak (3-4) 1.380,58
   a) 2.200,00 *12% 165,67
   b) 3.600,00 * 25% 0,00
   c) 0*40% 0,00
6. Ukupno porez na dohodak 165,67
7. Prirez porezu na dohodak (9%*6) 14,91
8. Neto za isplatu (3-6-7) 4.500,00
Doprinosi na plaću 1.006,32
1. Doprinos za zdravstveno osiguranje 15% 877,61
2. Doprinos za zapošljavanje 1,7% 99,46
3. Doprinos za zdravstvenu zaštitu na radu 0,5% 29,25
Bruto 2 6.857,04

Raspodjela poreza i doprinosa iz plaće

Prihodi Grada Pazina

UKUPNO PRIHOD GRADA PAZINA – POREZ I PRIREZ 115,80
Iznos
1. Porez na dohodak 100,89
a) 56,5% Poreza na dohodak ostvarenog od građana s prebivalištem na području Grada Pazina 93,60
b) 3,1% Poreza na dohodak ostvarenog od građana s prebivalištem na području Grada Pazina za decentralizirane funkcije osnovnog školstva 5,14
c) 1,3% Poreza na dohodak ostvarenog od građana s prebivalištem na području Grada Pazina za decentralizirane funkcije vatrogastva 2,15
d) Pomoći izravnjanja iz 15% Poreza na dohodak ostvarenog od građana s prebivalištem na području Grada Pazina, koji je prihod državnog proračuna, ovisno o tome da li smo prikupljanjem 3,1% za školstvo i 1,3% za vatrogastvo prikupili iznos koji je Vlada Uredbom propisala kako minimalni standard
2. Prirez porezu na dohodak 14,91

 

Što su porezni i ostali nenamjenski prihodi i što financiraju?