Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina
Preuzmi PDF

Održane javne rasprave u Kašćergi / Trvižu i Bermu

Mještani izabrali: Šiprakima kontejneri za odvajanje otpada, Kašćergi sanacija i uređenje javne površine, a Ruhcima nova autobusna čekaonica

Javne rasprave po mjesnim odborima Grada Pazina u okviru projekta Pazi(n) proračun! nakon Starog Pazina, Heki i Zabrežani nastavljaju se i ovaj tjedan te su jučer, 23. rujna, održane dvije: u mjesnom odboru Kašćerga za područje mjesnih odbora Kašćerga i Trviž te za mjesni odbor Beram, održane u Bermu.
Tijekom srpnja i kolovoza pristizali su prijedlozi mještana o malim komunalnim akcijama koje smatraju potrebnima za realizaciju u 2015. godini za područje svoga mjesnog odbora. Na javnim raspravama, nakon obrazloženja svih pristiglih prijedloga koje su analizirali službenici gradskih upravnih odjela, mještani biraju akciju koju smatraju prioritetom za rješavanje.

Kao što je bilo slučaj na prethodno održanim raspravam,a i na jučerašnjima je na samom početku Suzana Jašić iz Gonga dala uvodne informacije o samom projektu, njegovom tijeku i ciljevima, nakon čega je Marina Tomišić, viša stručna suradnica za gospodarstvo, prisutnima približila Proračun Grada Pazina, način na koji se kreira, sustav prihoda i rashoda, odnosno kako se proračun puni i na koji se način prihodi mogu trošiti, a potom je predstavila sve pristigle prijedloge. Zvijezdana Bertetić, viša stručna suradnica za zaštitu okoliša i komunalne poslove, dala je dodatna pojašnjenja pristiglih prijedloga, ali i onih izraženih na samoj raspravi. Moderator rasprave je bio Igor Bajok.

Na javnoj raspravi u Kašćergi sudjelovalo je 20-tak mještana i mještanki s područja mjesnih odbora Kašćerga i Trviž, iz kojih su pristigla po tri prijedloga. S obzirom da su dva prijedloga mještana sela Šipraki (MO Trviž) izlazila iz okvira malih komunalnih akcija, prihvaćen je prijedlog male komunalne akcije koji se odnosi na postavljanje kontejnera za selektivno odvajanje otpada u Šiprakima. Od tri prijedloga s područja mjesnog odbora Kašćerga jedan prijedlog (asfaltiranje ceste) prelazi okvire male komunalne akcije pa su mještani birali između prijedloga izgradnje dječjeg parka u selu Bravari i sanacije divljeg odlagališta krupnog otpada na javnoj površini u Kašćergi. Većinom glasova kao najpotrebnija mala komunalna akcija u 2015. godini odabrana je sanacija odlagališta.
Građani su ujedno ukazali i na problem s bujicama zbog neuređenih puteva pa tako Šipraki apeliraju na uređenje kanala na cesti prema Trvižu i asfaltiranje barem 150 m ceste, a Kašćerga na uređenje stare ceste prema Zamasku, odnosno odčepljivanje kanala. Osim kako potrošiti sredstva iz proračuna, građani i građanke bi na isti način željeli biti konzultirani i kako popraviti prihodovnu stranu proračuna Grada.

Nakon Kašćerge javna rasprava održana je u Bermu, također uz prisustvo 20-tak mještana. Predstavnica Grada izvijestila je da je s područja mjesnog odbora Beram pristiglo 6 zahtjeva građana, ali svi s područja sela Ruhci. Na kraju obrazloženja prijedloga i rasprave, većina je svoj glas dala autobusnoj čekaonici kod sela Ruhci. U daljnoj raspravi su, među ostalim, mještani mjesnog odbora Beram izrazili ključne potrebe koji ih već godinama muče: kao jedan od najvećih problema ističu nepostojanje javne rasvjete po selima (Mala Traba, Cvitani, Kirci, Belci, Podberam, Šuškali…), te nedostatak kapelice na groblju u Bermu kao i primjedbe na loše održavanje groblja u Bermu. Postavljeno je i nekoliko pitanja vezanih za ulaganje sredstava po mjesnim odborima u proteklim godinama, kao i na transparentnost prihoda i rashoda vezanih za grobna mjesta i održavanje groblja.

Na kraju javnih rasprava prisutni građani i građanke su u anonimnim evaluacijama u većini iskazali dobru razinu informiranosti o projektu (kroz svoj mjesni odbor, medije, osobne kontakte te brošure ili plakate), pozitivan stav o tome kako je uključivanje građana u odlučivanje oko izrade proračuna važno ili iznimno važno. Zadovoljstvo procesom i tijekom rasprave, informacijama dobivenima na raspravi, mogućnošću vlastitog sudjelovanja na raspravi te rezultatom same rasprave zadovoljno je više od polovice, dok su ostali djelomično zadovoljni.

U sklopu projekta Pazi(n) Proračun! kojeg u partnerstvu provode udruga Gong, Grad Pazin i Društvo Naša djeca Pazin, slijedeće po redu javne rasprave održavaju se u srijedu, 24. rujna 2014. s početkom 18 sati za Mjesni odbor Zarečje i Grdoselo (u Zarečju) te u 20 sati istog dana za Mjesni odbor Lindar. U tjednu koji slijedi očekuju nas dvije javne rasprave sa Mjesni odbor Pazin.

Zapisnik s održane rasprave: Kašćerga/Trviž
Zapisnik s održane rasprave u Bermu

Preuzmi prezentaciju s rasprave: Kašćerga/Trviž
Preuzmi prezentaciju s rasprave: Beram