Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina
Preuzmi PDF

Održane javne rasprave u Pazinu: Dubravica i Dršćevka te Centar i Buraj

Logo_projekta_finalJavnim raspravama u Pazinu završio ciklus odabira malih komunalnih akcija po mjesnim odborima

Posljednje u nizu javnih rasprava o odabiru malih komunalnih akcija održane su za mjesni odbor Pazin, podijeljene u dva dana – 30.rujna za područje Dršćevke i Dubravice, te 1.listopada za područje Buraja i Centra. Sveukupno, u oba dana, na raspravama je sudjelovalo 50-ak građana. 

Kao i na svim ranijim javnim raspravama, u uvodnome dijelu je predstavljen projekt Pazi(n) proračun!, potom su se građani ukratko upoznali s Proračunom Grada Pazina, izvorima prihoda i vrstama rashoda te procedurom donošenja proračuna. Nakon toga je Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo predstavio prijedloge koji su pristigli s područja mjesnog odbora Pazina, kojih je bilo više od od 75 za Mjesni odbor Pazin.
Navedeni zahtjevi razvrstani su na velike akcije koje izlaze iz financijskih, pravnih ili prostornih okvira malih komunalnih akcija, na tekuće održavanje komunalne infrastrukture, na nerazvrstane prijedloge za koje Grad nije nadleđan, te na male komunalne akcije. Svi pristigli zahtjevi predstavljeni su na javnim raspravama (kroz fotografiju i pojašnjenje), a o malim komunalnim akcijama, odlučivalo se glasanjem.

Za područje Dršćevke i Dubravice izglasani su zahtjevi za postavljanje dva rasvjetna tijela u ulici Jakova Volčića te jednog u ulici Saše Šantela; zamjena mreže na golovima igrališta na Dršćevci te postavljanje dviju klupa ispred ulaza u zgradu Dršćevka 13/2.
U pogledu zahtjeva za postavljanje pješačkog prijelaza u ulici Saše Šantela te rješavanja problema pješačke stazice koja vodi na veliko raskrižje kod benzinske pumpe prema vojarni, odlučeno je da se isti izdvoje iz komunalnih akcija te da se naruče studije koje će pokazati kako se prijelazi mogu izvesti na najsigurniji način te koji je trošak za njihovo postavljanje i prilagodbu okolnih dijelova ceste.

Za područje Buraja i Centra izglasani su zahtjevi za sanacijom dječjeg igrališta na Buraju (Hrvatski trg), opremanje parka i dječjeg igrališta u Parku velikana te postavljanje rasvjetnog tijela koje nedostaje u ulici 25. rujna.
Ukupna vrijednost izglasanih akcija iznosi oko 75.000,00 kn.
Najveći broj građana prisutnih na drugoj tribini došao je iz ulice Štefanije Ravnić kako bi sugrađane i predstavnike Grada upoznali s nizom svojih problema i potreba. Zaključeno je da će se za početak potražiti gradska površina na kojoj je moguće urediti javni prostor za djecu i ostale žitelje ulice. Ovo je ujedno i primjer ako su na raspravama svi građani dobili mogućnost obrazlaganja svojih zahtjeva i problema, čak i onih koji nisu bili prethodno poslani i obrazloženi kako je traženo javnim pozivom. Svi su problemi i zahtjevi zabilježeni i poslani nadležnom Upravnom odjelu na odlučivanje.
Kao i na kraju svake javne rasprave, prisutni građani i građanke su u anonimnim evaluacijama u većini iskazali izrazito dobru razinu informiranosti o ovom projektu, pozitivan stav o tome kako je uključivanje građana u odlučivanje oko izrade proračuna važno, odnosno iznimno važno, a većina je sudionika bila zadovoljna procesom, dobivenim informacijama, sudjelovanjem i rezultatima rasprave.

Zapisnik s održane rasprave: Dubravica i Dršćevka
Zapisnik s održane rasprave: Centar, Buraj (i dio Dršćevke)

Preuzmi prezentacijus javne rasprave: Dubravica i Dršćevka
Preuzmi prezentaciju s javne rasprave: Centar, Buraj (i dio Dršćevke)

U nastavku donosimo pregled svih malih komunalnih akcija koje u građani izabrali kao prioritete za riješavanje u svojem mjesnom odboru:

Stari Pazin Uređenje dječjeg igrališta Bertoši;
Sanacija dječjeg igrališta i koševa u Zagrebačkoj ulici;
Heki Nova autobusna čekaonica u Ježenju;
Zabrežani Pješački prijelaz u Zabrežanima;
Nabava inventara za prostoriju MO;
Oglasna ploča za Drndiće;
Kašćerga Sanacija i uređenje javne površine;
Trviž Kontejneri za odvajanje otpada;
Beram Nova autobusna čekaonica u Ruhcima;
Zarečje Uređenje boćarskog terena;
Grdoselo Sanitarni čvor u staroj školi;
Lindar Nabavka sanitarnog kontejnera;
Pazin Dva rasvjetna stupa u Jakova Volčića (Vranica);
Dršćevka igralište: zamjena mreža na golovima;
Postavljanje 1 rasvjetnog tijela u ulici Saše Šantela;
Postavljanje dviju klupa ispred ulaza u zgradu Dršćevka 13/2.Sanacija dječjeg igrališta na Hrvatskom trgu;
Opremanje parka i dječjeg igrališta u Parku velikana;
Postavljanje rasvjetnog tijela koje nedostaje u ulici 25. rujna.

 

Ukupna vrijednost navedenih akcija je 300.000,00 kuna koje će Grad Pazin uvrstitiu proračun i realizirati u 2015. godini.

Slijedi druga faza projekta, a to su sektorske javne rasprave na kojima će zainteresirana i stručna javnost biti pozvana dati svoje sugestije u kreiranju proračuna za pojedina područja.

U četvrtak, 09. listopada u maloj koncertnoj dvorani Spomen doma, s početkom u 18.00 sati,  održat će se sektorska rasprava za područje socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina