Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina
Preuzmi PDF

Održane javne rasprave u Zabrežanina i Hekima

fotozabr1Zabrežani izglasali pješački prijelaz, a Ježenj autobusnu čekaonicu

Drugi set javnih rasprava u sklopu projekta Pazi(n) proračun! održan je jučer (18.09.2014.) u starim školama u Zabrežanima i Hekima. Među prioritetima koji će ući u Proračun Grada Pazina za 2015. godinu su izglasani pješački prijelaz u Zabrežanima te nabava sitnog inventara za školu koja se nalazi uz prometnicu i oglasnu ploču u Drndićima, dok je na prostoru Mjesnog odbora Heki najviše glasova dobila autobusna čekaonica u Ježenju.

Iz područja Mjesnog odbora Zabrežani do 15. kolovoza 2014. pristigle su dvije velike komunalne akcije i devet malih komunalnih akcija koje su predložili građani. Uz gore već spomenute akcije vrijednosti do 25.000 kuna prijavljene su komunalne akcije s područja sela Pulići (dječje igralište, odvojeno skupljanje otpada te sanitarni čvor pokraj malonogometnog igrališta i društvenog doma) te Drndići (rekonstrukcija autobusne čekaonice, mjesni park i punktovi za kontejnere). Kao i na Starom Pazinu 15-ak prisutnih građana dobilo je relevantne informacije u vezi komunalnih akcija s procjenom troškova. Nakon provedene rasprave u kojoj su se javili i stanovnici s tog područja koji su poslali komunalne akcije, prišlo se glasanju. Bila je to prilika da se gradskom komunalnom odjelu i mjesnom odboru ukaže na problematiku koja postoji te da se dodatno istakne važnost interveniranja u prostor, kao i angažiranje lokalnih obrtnika. Kod prijedloga koji je dobio najviše glasova pješački prijelaz je izglasan prioritetom radi povećane sigurnosti velikog broja djece koja tamo žive. Mjesni odbor Zabrežani dodatno je pohvaljen i za angažman na natječaju Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva „Naš doprinos zajednici“ kojim su obnovili dječje igralište.

Iz područja Mjesnog odbora Heki do polovice kolovoza pristiglo je devet velikih komunalnih akcija i sedam malih komunalnih akcija do vrijednosti od 25.000 kuna. Nakon glasovanja kojem je prethodila prilično zahuktala rasprava u kojoj su detaljno prikazani problemi sela Frančini, izglasano je postavljanje autobusne čekaonice u Ježenju. Iako je prezentacija samog projekta bila često prekidana, dodatna obrazloženja pružili su građanima moderator Igor Bajok, pročelnica Maja Stranić Grah te voditeljica projekta Suzana Jašić. Također, u nekoliko se navrata raspravi priključio i Kristijan Nefat, predsjednik ovog mjesnog odbora, pojašnjavajući način na koji je Mjesni odbor prijavio komunalne akcije uvažavajući probleme s područja sela Munci, Heki, Veli Ježenj, Grubiši i Frančini.

Sveukupno će mjesnim odborima biti dodijeljeno 300.000 kuna o kojima će građani direktno odlučivati na javnim raspravama. Na samom početku javne rasprave Suzana Jašić iz udruge Gong dala je nekoliko uvodnih informacija o samom projektu, pri čemu je naglasila da je pružena prilika da osim mjesnih odbora i građani daju svoje prijedloge. Nakon čega je Maja Stranić-Grah, inače pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun ukratko prisutnima predstavila elemente Proračuna Grada Pazina, ističući kako postoje brojne zakonske obveze koje kreiraju proračun.

Uz navedene, građane su zanimali i drugi aspekti zahvata komunalne infrastrukture poput javne rasvjete, sanacije prometnica, izgradnje Društvenog doma u Ježenju i slično. Na sve upite odgovore je dao pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Daniel Maurović.

U sklopu projekta Pazi(n) Proračun! kojeg u partnerstvu provode udruga Gong, Grad Pazin i Društvo Naša djeca Pazin, slijedeće po redu javne rasprave bit će održane u utorak, 23. rujna 2014. s početkom 18 sati za Mjesni odbor Kašćerga, te u 20 sati istog dana za Mjesni odbor Beram.

Zapisnik s održane rasprave u Zabrežanima
Zapisnik s održane rasprave u Hekima

Preuzmi prezentaciju s rasprave: Zabrežani
Preuzmi prezentaciju s rasprave: Heki