Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina
Preuzmi PDF

Pazi(n) proračun!: prijedlozi komunalnih akcija o kojima se ove godine odlučuje

Prema najavama, a s obzirom na epidemiološku situaciju, Grad Pazin će ove godine u sklopu projekta Pazi(n) proračun! održati javne rasprave samo sa članovima vijeća mjesnih odbora. Pozivaju se svi zainteresirani građani da se informiraju o prijedlozima o kojima će se odlučivati te preko članova vijeća svog mjesnog odbora utječu na rezultate glasovanja!

Rasprave se održavaju prema sljedećem rasporedu:

Datum Dan Vrijeme Mjesni odbor Lokacija
20.10. utorak 18.00 Kršikla Prostorije mjesnog odbora Kršikla
20.00 Grdoselo Prostorije mjesnog odbora Grdoselo
22.10. četvrtak 18.00 Zamask Prostorije mjesnog odbora Zamask
20.00 Kašćerga Prostorije mjesnog odbora Kašćerga
27.10. utorak 18.00 Beram Prostorije mjesnog odbora Beram
20.00 Trviž Prostorije mjesnog odbora Trviž
29.10. četvrtak 18.00 Zarečje Prostorije mjesnog odbora Zarečje
20.00 Heki Prostorije mjesnog odbora Heki
03.11. utorak 18.00 Lindar Prostorije mjesnog odbora Lindar
20.00 Zabrežani Prostorije mjesnog odbora Zabrežani
05.11. četvrtak 18.00 Stari Pazin Velika vijećnica Grada Pazina
20.00 Pazin Velika vijećnica Grada Pazina

 

Članovi vijeća mjesnih odbora će glasati o prijedlozima malih komunalnih akcija koji su prikupljeni prijašnjih godina, a do sada nisu provedeni. Također predsjednicima mjesnih odbora dan je rok do 2.10.2020. godine da pošalju do 3 nova prijedloga za koje smatraju da su prioritet na području njihovog mjesnog odbora o kojima će također moći glasovati ukoliko su prihvatljivi za provedbu u financijskom i tehničkom smislu. Na raspolaganju imaju ukupno 390.000 kn, od čega manji mjesni odbori po 30.000 kn, a Stari Pazin 40.000 kn i Pazin 50.000 kn. Izglasane komunalne akcije uvrstit će se u Prijedlog proračuna koji će se uputiti na usvajanje Gradskom vijeću.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da se informiraju o prijedlozima o kojima će se odlučivati preko prezentacija u prilogu ili preko članova vijeća svog mjesnog odbora te na taj način utječu na rezultate glasovanja:

BERAM.pdf GRDOSELO.pdf HEKI.pdf KAŠĆERGA.pdf KRŠIKLA.pdf LINDAR.pdf PAZIN.pdf STARI PAZIN.pdf TRVIŽ.pdf ZABREŽANI.pdf ZAMASK.pdf ZAREČJE.pdf 

*Napomena: Ovo su radne verzije prezentacija i biti će ažurirane prije svake rasprave