Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina
2014. godina
Preuzmi PDF

Projekt Pazi(n) proračun! prepoznat kao primjer dobre prakse u sklopu Treće konferencije o Dobroj ekonomiji!

LetciDana 30. ožujka 2016. godine u Velikoj Gorici u sklopu Treće konferencije o dobroj ekonomiji održan je seminar Participativno upravljanje prirodnim resursima gdje je Grad Pazin predstavio zainteresiranoj javnosti projekt Pazi(n) Proračun!

Kako je u Hrvatskoj čest slučaj da udruge i jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljno kapaciteta za suradnju i stvaranje partnerstava za razvoj lokalnih politika upravljanja prirodnim resursima, da bi se osnažilo predstavnike civilnog sektora i lokalne samouprave za suradnju, kroz seminar su prezentirani različiti modeli građanske participacije korisni za participativno upravljanje prirodnim resursima.

Uz uvažene predavače, od kojih se ističe g. Olivier Bertrand, vijećnik u vijeću francuskog Grada Grenoblea, u ime Grada Pazina pročelnica Maja Stranić Grah predstavila je projekt Pazi(n) proračun! koji se započeo provoditi 2014. godine s ciljem da se građani aktivnije uključe u proces donošenja gradskog proračuna. Pročelnica je prisutnima predstavila grad Pazin, proračun Grada Pazina za 2016. godinu, tijek projekta od samih pripremnih radnji i načina uključivanja građana te rezultate projekta.

Treća konferencija o Dobroj ekonomiji održava se u Zagrebu i traje do 2. travnja 2016. godine.