Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Rashodi po gradskim odjelima 2019.

Rashodi po gradskim odjelima

RaRadi lakšeg praćenja i evidentiranja, rashodi proračuna se sukladno Zakonu o proračunu prate po Upravnim odjelima. Rashodi se potom unutar Odjela raspoređuju po pojedinim programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci proračuna za 2019. godinu u visini 104.617.426,76 kn raspoređeni su kako slijedi:

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO %
URED GRADA 2.548.810,00 2,44
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 24.058.233,71 23,00
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 46.402.883,05 44,35
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 31.607.500,00 30,21
UKUPNO 104.617.426,76 100,00