Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Ured Grada 2019.

Ured Grada obavlja poslove i zadatke propisane Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina: stručne, savjetodavne, protokolarne poslove, opće i administrativne poslove u vezi s radom Gradonačelnika i Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela, poslove javne nabave, poslove vezane za kandidiranje projekata posebno u okviru strukovnih fondova EU i drugih izvora financiranja, javnost rada i pristup informacijama, održavanje Internet stranice Grada, odnose s medijima, te pomoćne, tehničke i druge poslove u vezi s uređivanjem, tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem službenog glasila Grada Pazina i općina i druge poslove. Opći akti tijela se objavljuju u službenom glasilu i na internetskim stranicama Grada. U ostvarivanju svojih poslova djelatnici Ureda (6) surađuju s tijelima i pravnim osobama nadležnim za poslove iz djelokruga Ureda, te s drugim gradskim upravnim odjelima. Ukupna planirana sredstva za realizaciju programa unutar ovog Odjela iznose 2.548.810 kn.

 

Program Iznos %
PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 483.000 18,05
AKTIVNOSTI UREDA GRADA 120.000 4,71
GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 377.500 14,81
PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 1.498.810 58,80
INSPIRIT FANTASY PARK 69.500 2,73
Ukupno 2.548.810 100,00