Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Rashodi po gradskim odjelima 2017.

Rashodi po gradskim odjelima

Radi lakšeg praćenja i evidentiranja, rashodi proračuna se sukladno Zakonu o proračunu prate po Upravnim odjelima. Rashodi se potom unutar Odjela raspoređuju po pojedinim programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci proračuna za 2017. godinu u visini 77.709.222,08 kn raspoređeni su kako slijedi:

 UKUPNO 77.709.222,08
NAZIV IZNOS
Ured Grada 5.413.259,00
Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 18.185.265,42
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 35.599.112,66
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 18.511.585,00