Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Ured grada 2017.

U aktivnosti Ureda Grada spadaju stručni, savjetodavni, protokolarni te opći i administrativni poslovi u vezi s radom Gradonačelnika i Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela, poslovi javne nabave, poslovi vezani za kandidiranje projekata posebno u okviru fondova EU i drugih izvora financiranja, osiguravanje javnosti rada i pristupa informacijama, održavanje Internet stranice Grada, odnosi s medijima, te pomoćni, tehnički i drugi poslovi u vezi s uređivanjem, tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem službenog glasila Grada Pazina i Općina i drugi poslovi. Za rashode koji se evidentiraju unutar ovog Odjela planirano je 5.413.259,00 kn.

Unutar ovog Odjela planirani su rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela 824.500,00 kn; za aktivnosti Ureda Grada (prijem i uzvratni posjeti, protokol, sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija, web stranice Grada) 120.000,00 kn; za gradske manifestacije i ostale aktivnosti 422.850,00 kn, za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i europskih fondova 3.735.109,00 kn, te daljnja ulaganja u ishođenje dokumentacije za Inspirit Fantasy park 310.800,00 kn. Inspirit fantasy park je projekt stvaranja nove turističke ponude – tematskog zabavnog parka koji se bazira na svijetu istarske i slavenske mitologije i prezentiranju lokalnih tradicijskih obrta i običaja. Gradnja se planira na bivšem vojnom poligonu kraj Lindara zbog izvrsne povezanosti sa svim dijelovima Istre, ali i šire.

 

Program Iznos %
Predstavničko i izvršno tijelo Grada 824.500,00 15,23
Aktivnosti Ureda Grada 120.000,00 2,21
Gradske manifestacije i ostale aktivnosti 422.850,00 7,81
Prijava projekata na natječaje nacionalnih i europskih fondova 3.735.109,00 69,00
Inspirit fantasy park 310.800,00 5,74
Ukupno 5.413.259,00 100,00