Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Rashodi po gradskim odjelima 2018.

Rashodi po gradskim odjelima

Radi lakšeg praćenja i evidentiranja, rashodi proračuna se sukladno Zakonu o proračunu prate po Upravnim odjelima. Rashodi se potom unutar Odjela raspoređuju po pojedinim programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci proračuna za 2018. godinu u visini 83.559.864,00 kn raspoređeni su kako slijedi:

 UKUPNO 83.559.864,00
NAZIV IZNOS
Ured Grada 4.666.650,00
Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 18.727.438,00
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 42.218.176,00
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 17.947.600,00