Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Ured grada 2018.

U aktivnosti Ureda Grada spadaju stručni, savjetodavni, protokolarni te opći i administrativni poslovi u vezi s radom Gradonačelnika i Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela, poslovi javne nabave, poslovi vezani za kandidiranje projekata posebno u okviru fondova EU i drugih izvora financiranja, osiguravanje javnosti rada i pristupa informacijama, održavanje Internet stranice Grada, odnosi s medijima, te pomoćni, tehnički i drugi poslovi u vezi s uređivanjem, tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem službenog glasila Grada Pazina i Općina i drugi poslovi. Za rashode koji se evidentiraju unutar ovog Odjela planirano 4.666.650,00 kn.

Unutar ovog Odjela planirani su rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela 418.350,00 kn; za aktivnosti Ureda Grada (prijem i uzvratni posjeti, protokol, sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija, web stranice Grada) 120.000,00 kn; za gradske manifestacije i ostale aktivnosti 539.900,00 kn, za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i europskih fondova 3.537.000,00 kn (veći dio se odnosi na projekt u provedbu KulTourSpirit), te daljnja ulaganja u ishođenje dokumentacije za Inspirit Fantasy park – 51.400,00 kn. Inspirit fantasy park je projekt stvaranja nove turističke ponude – tematskog zabavnog parka koji se bazira na svijetu istarske i slavenske mitologije i prezentiranju lokalnih tradicijskih obrta i običaja. Gradnja se planira na bivšem vojnom poligonu kraj Lindara zbog izvrsne povezanosti sa svim dijelovima Istre, ali i šire.

 

Program Iznos %
Predstavničko i izvršno tijelo Grada 418.350,00 8,97
Aktivnosti Ureda Grada 120.000,00 2,57
Gradske manifestacije i ostale aktivnosti 539.900,00 11,57
Prijava projekata na natječaje nacionalnih i europskih fondova 3.537.000,00 75,79
Inspirit fantasy park 51.400,00 1,10
Ukupno 4.666.650,00 100,00