Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Rashodi po gradskim odjelima 2020.

Rashodi po gradskim odjelima

Radi lakšeg praćenja i evidentiranja, rashodi proračuna se sukladno Zakonu o proračunu prate po Upravnim odjelima. Rashodi se potom unutar Odjela raspoređuju po pojedinim programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu u visini 120.739.473 kn raspoređeni su kako slijedi:

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO %
URED GRADA 843.350 0,70
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 20.296.924 16,81
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 70.865.979 58,69
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 28.728.220 23,79
UKUPNO 120.739.473 100