Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Rashodi po gradskim odjelima 2015.

Rashodi po gradskim odjelima

57.614.931,00
NAZIV IZNOS
Ured Grada 2.710.933,00
Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 12.914.583,00
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 23.649.068,00
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 18.096.546,00
Služba za unutarnju reviziju 243.801,00