Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Ured Grada 2015.

Ured Grada

U aktivnosti Ureda Grada spadaju stručni, savjetodavni, protokolarni te opći i administrativni poslove u vezi s radom Gradonačelnika i Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela, poslove javne nabave, poslove vezane za kandidiranje projekata posebno u okviru strukovnih fondova EU i drugih izvora financiranja, javnost rada i pristup informacijama, održavanje Internet stranice Grada, odnose s medijima, te pomoćne, tehničke i druge poslove u vezi s uređivanjem, tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem službenog glasila Grada Pazina i Općina i druge poslove.

Za realizaciju Programa unutar ovog Odjela planirano je: za redovnu djelatnost Odjela 1.079.933,00 kn; za rad predstavničkog i izvršnog tijela 609.000,00 kn; prijemi i uzvratni posjeti 100.000,00 kn, obilježavanje Dana Grada i blagdana 335.000,00 kn, sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija 65.000,00; održavanje web stranica Grada 15.000,00 kn; organizacija gradskih manifestacija 260.000,00 kn; prijava projekta „Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva“ na najavljeni natječaj “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti“ 45.000,00 kn i Inspirit Fantasy park 202.000,00. Inspirit fantasy park je projekt stvaranja nove turističke ponude – tematskog zabavnog parka koji se bazira na svijetu istarske i slavenske mitologije i prezentiranju lokalnih tradicijskih obrta i običaja. Gradnja se planira na bivšem vojnom poligonu kraj Lindara zbog izvrsne povezanosti sa svim dijelovima Istre, ali i šire. Nakon što je uz potporu Ministarstva turizma u 2014. godini od 600.000,00 kuna izrađena projektna dokumentacija i idejno rješenje, u planu je nastavak izrade potrebne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole.

NAZIV IZNOS
Javna uprava i administracija 1.079.933,00
Predstavničko i izvršno tijelo Grada 609.000,00
Aktivnosti Ureda Grada 515.000,00
Gradske manifestacije i ostale aktivnosti 260.000,00
Prijava projekta na natječaj EU fondova – Revitalizacija starogradske jezgre 45.000,00
Inspirit Fantasy park 202.000,00
UKUPNO 2.710.933,00