Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Što je decentralizacija i što financira?

Decentralizirane funkcije

Od 2001. godine za 53 lokalne jedinice (općine, gradove i županije) koje su preuzele obvezu financiranja decentraliziranih
funkcija (osnovnoga i srednjeg školstva, zdravstva, socijalne skrbi) i za 127 općina i gradova koje su utemeljile i financiraju vatrogastvo država je osigurala dodatni udio u porezu na dohodak. Jedinice koje preuzimaju financiranje svih decentraliziranih funkcija mogu povećati udio u porezu na dohodak za 12%. Ako se odluče preuzeti financiranje samo nekih funkcija, tada mogu dobiti ovakve dodatne udjele: 3,1% za osnovno školstvo, 2,2% za srednje školstvo, 3,2% za zdravstvo, 0,5% za centre za socijalnu skrb, 1,7% za domove za starije i nemoćne osobe i 1,3% za vatrogastvo.

Fond izravnanja

Jedinicama koje su preuzele decentralizirane funkcije, a iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne ostvare dovoljno sredstava do razine minimalnoga financijskog standarda država dodjeljuje sredstva iz fonda izravnanja.

Time država osigurava da sve jedinice koje su preuzele obvezu financiranja decentraliziranih funkcija imaju propisani minimum sredstava za financiranje tih funkcija.

 Decentralizirani prihodi

9.259.174,00
NAZIV IZNOS
Porez za financiranje OŠ – 3,1% 717.900,00
Porez za financiranje JVP – 1,3% 301.065,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – JVP minimalni standar 195.000,00
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – OŠ 4.613.293,00
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – JVP 2.923.257,00
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 508.659,00

Rashodi koji se financiraju iz gornjih prihoda

9.259.174,00
NAZIV IZNOS
Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva 3.419.322,00
Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva 5.758.312,00
Programska djelatnost osnovne muzičke škole 81.540,00