Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Što su prihodi iz drugih proračuna i donacija i što se njima financira?

30.362.012,00
NAZIV IZNOS
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – U Lindaru Gradu 30.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Dnevni boravak 514.080,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna-plaća građevinske dozvole 73.200,00
Tekuće pomoći iz županijskih   proračuna – Dnevni boravak 250.000,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Ogrijev 38.950,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Materijalna zaštita 30.000,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – U Lindaru Gradu 30.000,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Socijalno-zdravstveni preventivni programi 59.500,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna-Sportska dvorana 100.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – JVP iznad minimanog san 557.920,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – DV Olga Ban 3.102.955,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – Dnevni boravak, savjetovalište i Špadići 266.920,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Spomenici kulturi 690.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Poslovne zone 350.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Sportska dvorana 7.141.087,00
Kapitalne pomoći FOND ZA TURIZAM – INSPIRIT 608.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-Dr.centar Veli Jože 130.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-EU projekt cesta 500.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-Park Narodnog ustanka-EU 0,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-Trg Slobode-EU 0,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Dvorana 220.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Spomenici kultur 250.000,00
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – ŽUC 4.200.000,00
Fond za energetsku učinkovitost 4.954.400,00
FZZO – Sanacija odlagališta otpada 10.000,00
FZZO- Jelenčići pretovarna stanica i reciklažno dvorište 6.075.000,00
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 10.000,00
Tekuće donacije od fizičkih osoba 0,00
Tekuće donacije od trgovačkih društva 170.000,00

Rashodi koji se financiraju iz gornjih prihoda

NAZIV IZNOS
30.362.012,00
Gradske manifestacije 100.000,00
Inspirit fantasy park 608.000,00
Razvoj gospodarskih zona 350.000,00
Fianciranje vatrogastva iznad minimalnog standarda 557.920,00
Programi u obrazovanju 30.000,00
Program obnove i zaštite spomenika kulture 940.000,00
Programi i projekti u području kulture 230.000,00
Održavanje i najam sportskih objekata 100.000,00
Izgradnja školsko gradske sportske dvorane 9.361.087,00
Program socijalno zdravstvenih potreba 151.450,00
Program dnevni boravak i pomoć u kući 988.000,00
Predškolski odgoj – sufinanciranje Općina 3.302.955,00
Plaće djelatnika – izdavanje dozvola 73.200,00
Održavanje nerazvrstanih cesta 4.200.000,00
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 6.615.000,00
Program energetske učinkovitosti 2.754.400,00