Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Što su prihodi od prodaje imovine i što financiraju?

5.137.000,00
NAZIV IZNOS
Poljoprivredno zemljište 0,00
Građevinsko zemljište 2.847.000,00
Ostali stambeni objekti 850.000,00
Ostali poslovni građevinski objekti 1.440.000,00

Rashodi koji se financiraju iz gornjih prihoda

5.137.000,00
NAZIV IZNOS
Inspirit fantasy park 52.000,00
Zajednički troškovi upravnih tijela 90.000,00
Otplata glavnice 260.000,00
Razvoj sustava navodnjavanja 80.000,00
Razvoj gospodarskih zona 180.000,00
Program obnove i zaštite spomenika kulture 110.000,00
Projekti i programi u području kulture 220.000,00
Održavanje i najam sportskih objekata 147.000,00
Izgradnja školsko gradske sportske dvorane 150.000,00
Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove 60.000,00
Investicijsko održavanje zgrade vrtića 100.000,00
Programska djelatnost spomen doma 135.000,00
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 746.000,00
Investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada Pazina 580.000,00
Izrada dokunentacije prostornog uređenja 150.000,00
Priprema dokumentacije za razvojone projekte 150.000,00
Otkup zemljišta za gradske projekte 100.000,00
Društveno poticana stanogradnja 495.000,00
Izgradnja autobusnog kolodvora 100.000,00
Uređenje gradskih fasada 100.000,00
Društveni domovi 70.000,00
Program energetske učinkovitosti 450.000,00
Pazin Wireless 20.000,00
Sklonište za životinje 50.000,00
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 542.000,00