Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Pomoći za decentralizirane funkcije 2015.

Pomoći za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva

 

NAZIV IZNOS
Porez za financiranje OŠ 730.000,00
Porez za financiranje JVP 299.491,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – JVP minimalni standardi 195.000,00
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – OŠ 4.623.629,00
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – JVP 2.923.257,00
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 564.245,00
UKUPNO 9.335.622,00
RASHODI KOJI SE IZ NJIH FINANCIRAJU:
Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe 3.417.748,00
Opći poslovi osnovne škole 5.099.468,00
Investicijsko i tekuće održavanje 254.161,00
Adaptacija i sanacija zgrade osnovne škole 564.245,00