Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi iz drugih proračuna i donacija 2015.

Prihodi iz drugih proračuna i donacija

 

NAZIV IZNOS
Tekuće pomoći od ino vlada u EU – EU za građane Gevgelija 58.000,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU – LIFE.SEC.ADAPT 115.000,00
PRR – Izrada Strategije razvoja Grada Pazina 75.000,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Ogrijev 17.100,00
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Materijalna zaštita 20.600,00
Tekuće pomoći iz žup. pr – Savjetovalište 13.500,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – JVP iznad minimalnog standarda 424.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – DV Olga Ban 3.466.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – Pomoć u kući 299.000,00
Tekuće pomoći iz op. pr. – Špadići 40.000,00
Tekuće pomoći iz op. pr. – Savjetovalište 20.100,00
Tekuće pomoći iz op pr – Knjižnica 166.750,00
Tekuće pomoći iz op pr Oprema za OGŠ 14.000,00
Tekuće pomoći iz op pr – legalizacija Špadići 65.600,00
Kapitalne pomoći iz dr.pr – Kaštel 300.000,00
Kapitalne pomoći FOND ZA TURIZAM – INSPIRIT 192.000,00
Kapitalne pomoći iz dr. pr. – Rapicio 200.000,00
Kapitalne pomoći iz dr. pr – sanitarni čvor OŠ 100.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Dvorana otplata kamate i glavnice 1.117.000,00
Kapitalne pomoći iz ž. pr. – Kaštel 50.000,00
Kapitalne pomoći iz ž. pr – Freske Sv. Nikola 70.000,00
Kapitalne pomoći iz ž. pr – Gortanov brijeg 250.000,00
Kapitalne pomoći iz op pr za legalizaciju Jelenčići 230.000,00
Kapitalne pomoći iz op. pr – pristupna cesta – Jelenčići 94.000,00
Kapitalne pomoći iz op. pr – Mobilno reciklažno dvorište 51.000,00
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – ŽUC 3.900.000,00
FZZOEU- Jelenčići 100.000,00
FZZO – Kante i kontejneri 150.000,00
FZZOEU – Program energetske učinkovitosti (OIE) 68.000,00
Veleučilište u Rijeci – DC 30.000,00
FZZOEU – Mobilno reciklažno dvorište 39.200,00
Razvoj održivog studija Agroturizma 56.050,00
Donacije za izradu prostornih planova 70.000,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava – ID Ciburi 18.000,00
OŠ za Špadiće 112.000,00
Kapitalne pomoći GSSJD za kotlovnicu 75.000,00
Nacionalna zaklada – Prostori (su) djelovanja 20.000,00
Cesta Gortanov brijeg – VSI 150.000,00
Kapitalne donacije od trgovačkih društava 400.000,00
UKUPNO 12.636.900,00
RASHODI KOJI SE IZ NJIH FINANCIRAJU:
Prijem i uzvratni posjeti 58.000,00
Inspirit fantasy park 192.000,00
Otplata kamata za primljene kredite – dvorana 376.000,00
Otplata glavnice za primljene kredite – dvorana 741.000,00
Projekt „Razvoj stručnog studija održivog agroturizma“ 56.050,00
Strategija razvoja Grada Pazina 75.000,00
Rashodi za zaposlene – JVP 424.000,00
Odmaralište Špadići 217.600,00
Radovi na kaštelu u Pazinu 350.000,00
Crkva sv. Nikole u Pazinu 70.000,00
Sanacija kuće Rapicio 200.000,00
Društveni centar Veli Jože 50.000,00
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 17.100,00
Materijalna zaštita za učesnike NOR-a 20.600,00
Djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin 33.600,00
Pomoć u kući starijim osobama 299.000,00
Redoviti programi vrtića i jaslica 3.466.000,00
Oprema za osnovnu glazbenu školu 14.000,00
Rekonstrukcija sanitarnog čvora osnovne škole 100.000,00
Rekonstrukcija kotlovnice 75.000,00
Redovna djelatnost ustanove – knjižnica 166.750,00
Održavanje nerazvrstanih cesta preuzetih Odlukom 3.900.000,00
Građenje objekata i uređaja kom infrastrukture za nerazvrstane ceste – cesta Gortanov brijeg 400.000,00
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada – Jelenčići 330.000,00
Program selektivnog prikupljanja otpada 334.200,00
Izrada dokumentacija prostornog uređenja 88.000,00
Program energetske učinkovitosti 68.000,00
Projekt LIFE.SEC.ADAPT 11.000,00
Popločavanje ulaza u Spomen dom 400.000,00