Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2015.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

NAZIV IZNOS
Poljoprivredno zemljište 3.500,00
Građevinsko zemljište 500.000,00
Ostali stambeni objekti 850.000,00
Ostali poslovni građevinski objekti – garaže i poslovni prostori 3.029.900,00
UKUPNO 4.383.400,00
RASHODI KOJI SE IZ NJIH FINANCIRAJU:
Inspirit fantasy park 10.000,00
Gospodarska zona Podberam – cesta 8.000,00
Poslovna zona Lešće – projektna dokumentacija 60.000,00
Radovi na kaštelu u Pazinu 50.000,00
Crkva sv. Nikole u Pazinu 22.900,00
Sanacija kuće Rapicio 30.000,00
Održavanje spomenika zaslužnim građanima 37.000,00
Održavanje sportskih objekata 250.000,00
Investicijsko održavanje zgrade 10.000,00
Popločavanje ulaza u Spomen dom 200.000,00
Nerazvrstane ceste – projektna dokumentacija – Mala Traba – Vela Traba 62.000,00
Nerazvrstane ceste – geodetski radovi Trošti – Klemenići 39.000,00
Sanacija potpornih zidova (Trg hodočasnika i ulica J. Verna) i dr. 149.000,00
Uređenje Parka velikana 102.000,00
Ulica A. Kalca – projektna dokumentacija 41.000,00
Ulica Štefanije Ravnić – projektna dokumentacija 200.000,00
Javna rasvjeta – projektna dokumentacija za javnu rasvjetu 25.000,00
Javna rasvjeta – Zarečje (priprema instalacija uz vodovodni ogranak) 80.000,00
Javna rasvjeta – šetnica 43. Istarske divizije  – Dršćevka 47.500,00
Javna rasvjeta – igralište Zabrežani 80.000,00
Javna rasvjeta – Drndići – dovršetak 45.000,00
Izgradnja parkirališta u ulici Vrtlišće 32.000,00
Tekuće i inv. održavanje zgrada u vlasništvu Grada 514.000,00
Izrada dokumentacija prostornog uređenja 172.450,00
Priprema dokumentacije za razvojne projekte 40.000,00
Otkup zemljišta za gradske projekte 400.000,00
Izgradnja autobusnog kolodvora – otkup zemljišta 50.000,00
Uređenje gradskih fasada – sufinanciranje 31.000,00
Program energetske učinkovitosti 17.200,00
Pazin wireless 70.500,00
Građevine za javnu odvodnju 447.000,00