Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Donacije za 2017. godinu

Donacije za 2017. godinu

TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA 7.000,00
DONACIJE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA 60.000,00
TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – MONOGRAFIJA GRADA PAZINA 42.250,00
PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN: 484.929,21
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 480.000,00
PRENESENI VIŠAK 4.929,21
PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN: 9.200,00
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 8.200,00
TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 1.000,00
PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN: 36.500,00
TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 36.500,00
PRIHODI MJESNIH ODBORA: 15.699,28
TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA MO ZABREŽANI 200,00
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA MO ZABREŽANI 1.000,00
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – ZAKLADA – PROJEKT KAŠĆERGANI 10.439,28
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA MO LINDAR 1.060,00
TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA MO ZABREŽANI 3.000,00
UKUPNO 655.578,49

Što se iz njih financira?

SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 42.250,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 7.000,00
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 60.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN: 484.929,21
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 484.929,21
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE: 9.200,00
GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE 1.000,00
LJETNO KINO 8.200,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN: 36.500,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 17.000,00
BAJKOMANIJA 10.000,00
KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 9.500,00
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA: 10.439,28
PROJEKT “KAŠĆERGANI” 10.439,28
MJESNI ODBOR LINDAR: 1.060,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 1.060,00
MJESNI ODBOR ZABREŽANI: 4.200,00
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 4.200,00
UKUPNO 655.578,49