Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi iz drugih proračuna za 2017. godinu

Prihodi iz drugih proračuna za 2017. godinu

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU:

167.415,00

LIFE.SEC.ADAPT

167.415,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA:

6.541.641,31

TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – SLIV PAZINČICE

100.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – KAŠTEL

250.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA FOND ZA TURIZAM – INSPIRIT

136.200,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ZVONIK

147.500,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – RAPICIO

200.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – BASTION TURNIĆ

40.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA BERAM

30.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA –  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA AUTOBUSNI KOLODVOR

125.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (EU SREDSTVA) – KULTOURSPIRIT

3.352.159,00

TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – INKLUZIVNE ŠKOLE 5+

800.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE

454.500,00

PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN

55.782,31

PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN

106.000,00

PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN

87.500,00

PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN

546.000,00

PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN

81.000,00

PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA

30.000,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA:

1.523.900,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OGRIJEV

13.300,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – MATERIJALNA ZAŠTITA

9.100,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – SAVJETOVALIŠTE

10.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – LOKALNI IZBORI 2017

94.500,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – MOZAIK (POMOĆNICI U NASTAVI)

37.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – FESTIVAL PALAČINKI

10.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OTPLATA KAMATA PRIMLJENIH KREDITA (DVORANA)

340.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – KAŠTEL

50.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – FRESKE SV. NIKOLA

70.000,00

KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA – DVORANA

741.000,00

PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN

37.500,00

PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN

14.500,00

PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN

97.000,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA:

697.280,00

TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD LABIN

92.700,00

TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD POREČ

83.600,00

TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD ROVINJ

115.100,00

TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD UMAG

156.050,00

PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN

249.830,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA:

4.759.525,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – POMOĆ U KUĆI

205.000,00

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠPADIĆI

30.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA

20.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – ZA OŠ ŠPADIĆI

18.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ŠPADIĆI

50.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – PROJEKTNA DOK. ZA REKONSTRUKCIJU ŠPADIĆI

72.000,00

TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PR. – SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALITA JELENČIĆI

10.000,00

PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN

516.000,00

PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN

3.460.000,00

PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN

156.090,00

PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN

222.435,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA:

3.928.680,00

TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA – ŽUC

3.900.000,00

PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN

28.680,00

OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI:

355.000,00

 FZZOEU SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA JELENČIĆI – DOKUMENTACIJA

152.000,00

FZZOEU – KANTE I KONTEJNERI

60.000,00

FZZOEU – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V – (I FAZA)

28.000,00

TZSI FESTIVAL PALAČINKI

4.000,00

TZSI – VESELI PROSINAC

3.000,00

TZSI – DRUKČIJE LJETO

3.000,00

TZIŽ VESELI PROSINAC

1.000,00

OŠ ZA ŠPADIĆE

104.000,00

UKUPNO

17.973.441,31

Što se iz njih financira?

 

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU:

167.415,00

LIFE.SEC.ADAPT

167.415,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA:

5.741.641,31

KULTOURSPIRIT

3.352.159,00

INSPIRIT FANTASY PARK

136.200,00

RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE (PODUZETNIČKI INKUBATOR)

454.500,00

RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU

250.000,00

CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU

147.500,00

SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU

40.000,00

SANACIJA KUĆE RAPICIO

200.000,00

BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA

30.000,00

IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA

125.000,00

PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE

100.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN:

55.782,31

OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

55.782,31

DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN:

106.000,00

REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA

35.000,00

PROGRAM PREDŠKOLE

26.000,00

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

40.000,00

ZAVIČAJNA NASTAVA

5.000,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA:

87.500,00

UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

64.000,00

ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA

4.000,00

ŠKOLSKA SHEMA

19.500,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE:

546.000,00

OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

526.000,00

GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE

20.000,00

GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN:

81.000,00

NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE

76.000,00

KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE

5.000,00

MUZEJ GRADA PAZINA:

30.000,00

SVE NAŠE ZBIRKE/U SUSRET STALNOM POSTAVU MGP: POVODOM 20. ROĐENDANA MUZEJA

10.000,00

DRUGA FAZA RESTAURACIJE RETABLA SV.MARIJE MAGDALENE

20.000,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA:

1.523.900,00

LOKALNI IZBORI 2017

94.500,00

FESTIVAL PALAČINKI

10.000,00

OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE

340.000,00

OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE

741.000,00

POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

37.000,00

RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU

50.000,00

CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU

70.000,00

POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

13.300,00

MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A

9.100,00

DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN

10.000,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA:

37.500,00

ŽUPANIJSKA NATJECANJA

30.500,00

ZAVIČAJNA NASTAVA

7.000,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE:

14.500,00

GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE

2.000,00

GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA

2.500,00

MALI KANAT

10.000,00

GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN:

97.000,00

KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED

90.000,00

IZDAVANJE KNJIGE, C. PREMUDA: PLOVEĆI U ORAHOVOJ LJUSCI

7.000,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA:

697.280,00

INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ (POMOĆNICI U NASTAVI)

447.450,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA:

249.830,00

POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

151.230,00

INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ (POMOĆNICI U NASTAVI)

98.600,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA:

4.759.525,00

ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

170.000,00

DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN

20.000,00

SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI

205.000,00

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

10.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN:

516.000,00

OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

516.000,00

DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN:

3.460.000,00

REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA

3.460.000,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA:

156.090,00

ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

17.640,00

PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV

7.100,00

GLAZBENI ODJEL

13.500,00

PROGRAM LOGOPEDA

27.350,00

PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI

10.300,00

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA – MOTOVUN

80.200,00

GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN:

222.435,00

RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

72.500,00

NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE

64.500,00

BAJKOMANIJA

5.000,00

IZDAVANJE KNJIGE, C. PREMUDA: PLOVEĆI U ORAHOVOJ LJUSCI

30.000,00

MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI

16.935,00

IZDAVANJE KNJIGE M. MARUŠIĆ: NAJLJEPŠA MALA SVJETLOST

33.500,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA:

3.928.680,00

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3.900.000,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA:

28.680,00

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

28.680,00

OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI:

355.000,00

VESELI PROSINAC

4.000,00

FESTIVAL PALAČINKI

4.000,00

OSTALE MANIFESTACIJE

3.000,00

ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

104.000,00

PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA

60.000,00

SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

180.000,00

UKUPNO

17.173.441,31