Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Pomoći za decentralizirane funkcije JVP i OŠ za 2017. godinu

Pomoći za decentralizirane funkcije JVP i OŠ za 2017. godinu

POREZ ZA FINANCIRANJE – JVP 249.620,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – JVP MINIMALNI STANDARD 195.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – JVP 2.953.968,00
POREZ ZA FINANCIRANJE – OŠ 471.077,00
TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – OŠ 4.880.671,00
KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE   – OŠ 564.245,00
UKUPNO 9.314.581,00

 

Što se iz njih financira?

REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.398.588,00
PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.100.000,00
OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 2.000.000,00
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE OŠ 254.161,00
ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 561.032,00
UKUPNO 9.314.581,00