Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Namjenski primici od zaduživanja za 2017. godinu

Namjenski primici od zaduživanja za 2017. godinu

KRATKOROČNI KREDIT GRADA PAZINA 900.000,00
UKUPNO 900.000,00

 

Što se iz njih financira?

OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 1.050.000,00
UKUPNO 1.050.000,00