Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika za 2017. godinu

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika za 2017. godinu

PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN:

30.950,90

KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

250,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

10.000,00

PRENESENI VIŠAK

20.700,90

PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN:

3.160.200,00

KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

1.063,00

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO

2.913.653,50

PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE

22.000,00

OSTALI PRIHODI

35.000,00

STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE

2.000,00

PRENESENI VIŠAK

186.483,50

PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN:

3.866.470,00

KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

15,00

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO

2.791.970,00

PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE

17,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

927.068,00

TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

18.300,00

TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

800,00

TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA

6.400,00

KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

35.200,00

KAPITALNE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA

6.150,00

OSTALI PRIHODI

55.000,00

PRIHODI OD PRODAJE – STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE

25.550,00

PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN:

1.799.910,00

KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

150,00

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO

133.000,00

PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE

10.000,00

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

5.000,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE

5.000,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KOKICE

18.000,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – KINO ULAZNICE

190.000,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – NAJAM PROSTORA

1.191.350,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – OBRAZOVANJE

272.050,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – KULTURA

11.000,00

PRIHODI OD PRODAJE – STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE

10.500,00

PRENESENI MANJAK

– 46.140,00

PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN:

127.697,00

KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

200,00

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO

95.000,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE

40.000,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

29.800,00

PRENESENI MANJAK

– 37.303,00

PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA:

230.858,50

KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU

500,00

PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA I KATALOGA

1.000,00

PRIHODI OD PRODAJE ULAZNICA – MUZEJ

161.700,00

STRUČNO VODSTVO PO MUZEJU

500,00

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

500,00

PRIHODI S OSNOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE, ŠTETE I TOTALNE ŠTTE

5.000,00

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

100,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE I KATALOZI

1.000,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – RAZGLEDNICE

200,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – SUVENIRI

500,00

PRIHODI OD PRODAJE ROBE – OSTALI

500,00

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

2.000,00

PRENESENI VIŠAK

57.358,50

PRIHODI MJESNIH ODBORA:

6.107,88

PRIJENOS ZA ŽIRO RAČUNA MO ZABREŽANI

4.463,01

PRIJENOS SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA MO HEKI

1.644,87

UKUPNO

9.222.194,28

Što se iz njih financira?

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN:

30.950,90

OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

30.950,90

DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN:

3.160.200,00

REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA

3.160.200,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA:

3.866.470,00

PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN

86.370,00

ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

162.000,00

PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV

9.600,00

ŠKOLSKA KUHINJA

2.350.000,00

TERENSKA NASTAVA

150.000,00

GLAZBENI ODJEL

192.100,00

OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU

900.000,00

PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI

3.900,00

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA – MOTOVUN

12.500,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE:

1.799.910,00

OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

1.210.850,00

NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME

20.100,00

OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE VOĐENJA I ODRŽAVANJA KUĆA ZA ODMOR

39.500,00

USAVRŠAVANJE ZA KUHARA SPECIJALISTU TRADICIONALNE ISTARSKE KUHINJE

69.800,00

OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE ODRŽAVANJA OKUĆNICA I BAZENA

43.000,00

OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI

56.700,00

KAZALIŠNI PROGRAMI

114.100,00

SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA

3.210,00

GLAZBENI PROGRAMI  – REDOVNI

10.000,00

GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE

24.250,00

MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA

4.150,00

GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA

13.000,00

MALI KANAT

3.000,00

PLESNI SUSRETI

8.900,00

PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE

13.000,00

ISTRAKONSKA ZBIRKA

11.300,00

ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI

7.000,00

TRGOVAČKA DJELATNOST – PRODAJA KOKICA

9.000,00

IZLOŽBE

2.300,00

REDOVNA KINO DJELATNOST

135.250,00

LJETNO KINO

1.500,00

GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN:

127.697,00

RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

92.697,00

NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE

30.000,00

KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED

5.000,00

MUZEJ GRADA PAZINA:

230.858,50

OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

135.211,00

NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA

1.000,00

NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA

31.100,00

NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME

9.100,00

TISAK KATALOGA IZLOŽBE “NEMA VIŠE ČU ČU ČU …”

1.700,00

SVE TI PIŠE NA PLAKATU/PLAKATI MUZEJA GRADA PAZINA 1997-2017: POVODOM 20. ROĐENDANA

4.700,00

SVE NAŠE ZBIRKE/U SUSRET STALNOM POSTAVU MGP: POVODOM 20. ROĐENDANA MUZEJA

36.100,00

DRUGA FAZA RESTAURACIJE RETABLA SV.MARIJE MAGDALENE

10.947,50

NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA

1.000,00

MJESNI ODBOR HEKI:

1.644,87

KOMUNALNE INTERVENCIJE

1.644,87

MJESNI ODBOR ZABREŽANI:

4.463,01

KOMUNALNE INTERVENCIJE

4.463,01

UKUPNO

9.222.194,28