Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2017. godinu

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2017. godinu

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 40.000,00
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 3.388.961,50
OSTALI STAMBENI OBJEKTI 1.280.382,50
OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – GARAŽE I POSLOVNI PROSTORI 570.000,00
PRENESENI MANJAK – GRAD PAZIN -1.000.000,00
UKUPNO 4.279.344,00

 

Što se iz njih financira?

 

GOSPODARSKA ZONA PODBERAM (IZGRADNJA CESTE 1- AMUS)

80.000,00

GOSPODARSKA ZONA CIBURI I (OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA 2D)

200.000,00

RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU

63.000,00

SANACIJA KUĆE RAPICIO

70.000,00

ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA (ŠKOLSKO GRADSKA SPORTSKA DVORANA)

205.868,00

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE:

405.000,00

RADOVI – KATUN TRVIŠKI

105.000,00

OBORINSKA KANALIZACIJA KATUN TRVIŠKI

300.000,00

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE:

246.300,00

RAZNI PROJEKTI

70.000,00

UREĐENJE SPOJNOG NOGOSTUPA U UL. HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA

22.000,00

UREĐENJE NOGOSTUPA U ZAGREBAČKOJ

59.000,00

SANACIJA OBILAZNOG PUTA I POTPORNOG KAMENOG ZIDA – ZAMASK

50.300,00

REKONSTRUKCIJA BETONSKOG OPLOČNIKA U ZAGREBAČKOJ ULICI

45.000,00

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – GROBLJE ST. PAZIN)

20.000,00

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU (KATUN TRVIŠKI)

500.000,00

TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA

719.000,00

IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA

175.000,00

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE

420.000,00

IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA

125.000,00

UREĐENJE GRADSKIH FASADA

15.000,00

IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA RUHCI

257.000,00

PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

102.000,00

PAZIN WIRELESS

49.000,00

SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE

80.000,00

GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU:

658.000,00

IZGRADNJA KANALIZACIJE STANCIJA PATAJ I MARŠETI

500.000,00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA RIJAVAC

80.000,00

IZGRADNJA KANALIZACIJE ULICA ISTARSKIH NARODNJAKA

21.000,00

MEČARSKI PUT

11.000,00

IZGRADNJA SVJETLOSNE MREŽE SM – PREČISTAČ

46.000,00

UKUPNO

4.390.168,00