Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi za posebne namjene za 2017. godinu

Prihodi za posebne namjene za 2017. godinu

FZZOEU – IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE JELENČIĆI (PRIHODI IZ 2016)

130.000,00

PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

150.000,00

NAKNADA ZA KORIŠTENJE NAFTNE LUKE, NAFTOVODA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

70.000,00

SPOMENIČKA RENTA

5.000,00

NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

971.000,00

NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE NEKRETNINE U PROSTORU

100.000,00

DOPRINOSI ZA ŠUME

20.000,00

PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE

50.000,00

NAKNADA ZA PRETOVARNU STANICU

792.400,00

VODNI DOPRINOS

40.000,00

KOMUNALNI DOPRINOSI

4.050.768,31

KOMUNALNE NAKNADE

4.749.174,69

NAKNADE ZA PRIKLJUČAK – ISTARSKI VODOVOD

135.000,00

PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN:

4.000,00

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO

4.000,00

UKUPNO

11.267.343,00

Što se iz njih financira?

 

TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA

45.000,00

GOSPODARSKA ZONA CIBURI I

135.000,00

GOSPODARSKA ZONA CIBURI II

142.000,00

CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU

75.000,00

ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA

175.800,00

REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA I ATLETSKE STAZE

52.000,00

JAVNA RASVJETA

800.000,00

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

5.341.000,00

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE:

201.000,00

RADOVI PEKASI (MO ZAMASK)

201.000,00

UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ

70.000,00

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA

1.475.720,00

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU:

1.100.500,00

KONZULTANTSKE USLUGE ZA PROVEDBU JPP (MASTERPLAN JAVNE RASVJETE)

38.000,00

STANCIJA PATAJ – PRIPREMA INSTALACIJE UZ KANALIZACIJU

487.000,00

BELCI – PRIPREMA INSTALACIJE UZ VODOVOD

100.000,00

ULICA ISTARSKIH NARODNJAKA – PRIPREMA INSTALACIJE UZ KANALIZACIJU

20.000,00

JAVNA RASVJETA STAROPAZINSKI PUT – NIKOLE ŽICA

85.000,00

JAVNA RASVJETA – ŽBRLINI

55.000,00

JAVNA RASVJETA – ZAGREBAČKA ULICA

65.000,00

STRANCIJA PATAJI – PRIPREMA INSTALACIJE UZ KANALIZACIJU – NADZOR

10.500,00

DUBRAVICA

70.000,00

ULICA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE

40.000,00

MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE – DOKUMENTACIJA

130.000,00

PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA

155.000,00

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

22.000,00

PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI

95.000,00

EKO AKCIJE

500,00

LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

20.000,00

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

187.000,00

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE

25.000,00

KOMUNALNE INTERVENCIJE – MJESNI ODBORI

30.000,00

GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

135.000,00

SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN

120.000,00

SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

42.000,00

MJESNI ODBOR BERAM:

44.049,00

PAZI(N) PRORAČUN

44.049,00

MJESNI ODBOR GRDOSELO:

33.302,00

PAZI(N) PRORAČUN

33.302,00

MJESNI ODBOR HEKI:

35.527,00

PAZIN(N) PRORAČUN

35.527,00

MJESNI ODBOR KAŠĆERGA:

41.361,00

KOMUNALNE INTERVENCIJE

10.000,00

PAZI(N) PRORAČUN

31.361,00

MJESNI ODBOR KRŠIKLA:

38.789,00

PAZI(N) PRORAČUN

38.789,00

MJESNI ODBOR LINDAR:

43.929,00

KOMUNALNE INTERVENCIJE

13.700,00

PAZI(N) PRORAČUN

30.229,00

MJESNI ODBOR PAZIN:

82.994,00

PAZI(N) PRORAČUN

82.994,00

MJESNI ODBOR STARI PAZIN:

97.056,00

KOMUNALNE INTERVENCIJE

25.850,00

PAZI(N) PRORAČUN

71.206,00

MJESNI ODBOR TRVIŽ:

45.000,00

KOMUNALNE INTERVENCIJE

10.000,00

PAZI(N) PRORAČUN

35.000,00

MJESNI ODBOR ZABREŽANI:

49.900,00

KOMUNALNE INTERVENCIJE

10.000,00

PAZI(N) PRORAČUN

39.900,00

MJESNI ODBOR ZAMASK:

40.248,00

KOMUNALNE INTERVENCIJE

10.000,00

PAZI(N) PRORAČUN

30.248,00

MJESNI ODBOR ZAREČJE:

50.000,00

KOMUNALNE INTERVENCIJE

7.400,00

PAZI(N) PRORAČUN

42.600,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN:

4.000,00

OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

4.000,00

UKUPNO

11.050.675,00