Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Donacije 2018.

DONACIJE  
TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA – SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ 7.000,00
RADOVI TRVIŽ (BRIG) 40.000,00
DONACIJE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA 40.000,00
PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN  
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 480.000,00
PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN  
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 7.000,00
TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 5.300,00
PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN  
TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 46.500,00
UKUPNO 625.800,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 7.000,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE – RADOVI TRVIŽ (BRIG) 40.000,00
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 40.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 480.000,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 2.000,00
GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE 1.000,00
GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 300,00
PLESNI SUSRETI 2.000,00
LJETNO KINO 7.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 17.000,00
BAJKOMANIJA 10.000,00
KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 9.500,00
KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 10.000,00
UKUPNO 625.800,00