Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Pomoći 2018.

POMOĆI 35.064.801,00
POREZ ZA FINANCIRANJE OŠ 471.077,00
POREZ ZA FINANCIRANJE JVP 249.620,00
PROJEKT LIFE.SEC.ADAPT 143.000,00
TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA  EU I-ARCHEO.S 473.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – KOMUNALNO VOZILO 200.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OGRIJEV 19.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – MATERIJALNA ZAŠTITA 11.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – SAVJETOVALIŠTE 10.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – FESTIVAL PALAČINKI 10.000,00
VESELI PROSINAC TZIŽ 5.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD LABIN 62.950,00
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD POREČ 47.970,00
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD ROVINJ 55.750,00
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD UMAG 89.330,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – JVP MINIMALNI STANDARD 195.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – POMOĆ U KUĆI 301.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠPADIĆI 30.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – ZA OŠ ŠPADIĆI 18.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – PROJEKTNA DOK. ZA REKONSTRUKCIJU ŠPADIĆI 72.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ – UGOVORI O DIJELU 20.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – KAŠTEL 500.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ZVONIK 300.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – RAPICIO 150.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – BASTION TURNIĆ 150.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA BERAM 50.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – VILLA BAXA 50.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PAZINSKA CITADELA SANACIJA 350.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OTPLATA KAMATA PRIMLJENIH KREDITA (DVORANA) 312.500,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – KAŠTEL 100.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ Ž. PR – ZVONIK 50.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ Ž. PR. – TURNIĆ 50.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ Ž. PR. – RAPICIO 15.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA – DVORANA 741.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – BERAM 10.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – KAŠTEL GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD 50.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – PAZONSKA CITADELA – SANACIJA 50.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – VILA BAXA 15.000,00
FZZOEU – KANTE I KONTEJNERI 60.000,00
TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA – ŽUC 3.900.000,00
 FZZOEU SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA JELENČIĆI V – DOKUMENTACIJA 380.000,00
FZZOEU – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI IV. FAZA DOKUMENTACIJA 200.000,00
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI 855.850,00
FZZOEU – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V – (I FAZA) DOKUMENTACIJA 28.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – OŠ 4.882.552,00
TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – JVP 2.953.968,00
KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 564.245,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 2.260.250,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (EU SREDSTVA) – KULTOURSPIRIT 2.706.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 1.696.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (EU SREDSTVA) – PPUGP 150.000,00
TZSI FESTIVAL PALAČINKI 5.000,00
TZSI – VESELI PROSINAC 5.000,00
TZSI – DRUKČIJE LJETO 3.000,00
OŠ ZA ŠPADIĆE 110.000,00
PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN  
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 555.000,00
PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN  
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – PLAĆE 3.623.200,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – ZDRAVSTVENI PREGLEDI 28.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PROGRAM PEDŠKOLE 26.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – TUR 30.000,00
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (DOPRINOSI ZA VOLONTERE) 30.000,00
PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN  
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – PROJEKT INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 306.500,00
TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-A, HZZ-A I HZZO-A 10.000,00
KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.142.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 63.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 4.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ŠKOLSKA SHEMA 100.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 33.000,00
PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 270.300,00
KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN 1.150.000,00
PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN  
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 31.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 7.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 45.500,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 918.239,00
PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 430.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 56.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 141.500,00
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 78.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 89.000,00
KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 64.500,00
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.000,00
PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 75.000,00
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 49.000,00
TEKUĆE POMOĆI PR. KORISNICIMA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 26.000,00
UKUPNO 35.064.801,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
VESELI PROSINAC 10.000,00
FESTIVAL PALAČINKI 15.000,00
OSTALE MANIFESTACIJE 3.000,00
KULTOURSPIRIT 2.706.000,00
I-ARCHEO.S 473.000,00
OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 312.500,00
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 741.000,00
RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 2.260.250,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 230.000,00
PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.150.000,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 1.952.000,00
RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 600.000,00
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 200.000,00
SANACIJA KUĆE RAPICIO 165.000,00
VILLA BAXA 65.000,00
BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 60.000,00
KAŠTEL – GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD 50.000,00
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK 350.000,00
PAZINSKA CITADELA 400.000,00
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 19.000,00
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 11.000,00
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 30.000,00
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 301.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.900.000,00
PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 260.000,00
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 150.000,00
PROJEKT LIFE.SEC.ADAPT 143.000,00
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 408.000,00
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 200.000,00
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) 855.850,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN
FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 3.398.588,00
FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 555.000,00
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 3.681.200,00
PROGRAM PREDŠKOLE 26.000,00
DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 30.000,00
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 1.949.468,00
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 254.161,00
ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 564.245,00
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 17.700,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 17.000,00
ŽUPANIJSKA NATJECANJA 33.000,00
PROGRAM LOGOPEDA 73.250,00
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 10.000,00
UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 63.000,00
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 4.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 40.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 40.000,00
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 40.000,00
ŠKOLSKA SHEMA 100.000,00
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 42.350,00
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 306.500,00
REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA – TINJAN 2.292.000,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
OBRAZOVNI PROGRAM “ISTRAŽIMO SA ZNANJEM” 918.239,00
GLAZBENI PROGRAMI  – REDOVNI 5.500,00
GLAZBENI CIKLUS  – CLASSIC IN PAZIN 28.000,00
GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE 28.000,00
MALI KANAT 15.000,00
ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 7.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 70.500,00
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 144.500,00
BAJKOMANIJA 5.000,00
KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 35.000,00
KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED 130.000,00
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 15.000,00
IZDAVANJE KNJIGE M. MARUŠIĆ: SAN I MORA 30.000,00
MUZEJ GRADA PAZINA
ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE 60.000,00
PROGRAMSKA DJELATNOST 15.000,00
UKUPNO 35.064.801,00