Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2018.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE  
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 40.000,00
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 4.534.100,00
OSTALI STAMBENI OBJEKTI 880.000,00
OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – GARAŽE I POSLOVNI PROSORI 170.000,00
PRENESENI MANJAK – GRAD PAZIN (DIO) – 1.000.000,00
UKUPNO 4.624.100,00
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA?
GOSPODARSKA ZONA CIBURI I – UPOJNI BUNAR 120.000,00
RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 78.500,00
SANACIJA KUĆE RAPICIO 24.100,00
KAŠTEL – GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD 50.000,00
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 30.000,00
DRŽAVNI ARHIV U BERTOŠIMA 312.500,00
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 250.000,00
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE: 450.000,00
KATUN TRVIŠKI – OBORINSKA KANALIZACIJA
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE: 100.000,00
RAZNI PROJEKTI
NASTAVANAK IZGRADNJE NOGOSTUPA LAKOTA – MOST DUŠANI (PROJEKT)
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU: 200.000,00
JAVNA RASVJETA – KATUN TRVIŠKI – UZ SANITARNU KANALIZACIJU
TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 1.050.000,00
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 80.000,00
PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE 200.000,00
OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 395.000,00
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 200.000,00
UREĐENJE GRADSKIH FASADA 50.000,00
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 170.000,00
PAZIN WIRELESS 49.000,00
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE 50.000,00
GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 765.000,00
UKUPNO 4.624.100,00